Browsing by Subject quốc tế hóa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 28.3.2.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Lê, Văn Canh (2012)

  • Tuy quốc tế học từ lâu đã là một ngành khoa học nhưng việc đưa quốc tế học vào chương trình giáo dục ngoại ngữ vẫn còn là một vấn đề còn rất mới mẻ cả trên thế giới và trong nước. Bài viết này trình bày quan điểm của tác giả về sự cần thiết đưa nội dung quốc tế học vào chương trình giáo dục ngoại ngữ bậc Cử nhân của các trường đại học chuyên ngữ ở nước ta. Bài viết bắt đầu bằng việc trình bày những tác động của trào lưu toàn cầu trong lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ để nêu lên sự cần thiết phải có những thay đổi trong chương trình giáo dục ngoại ngữ. Phần tiếp theo là những gợi ý về phương pháp tiếp cận nội dung quan hệ quốc tế trong mối quan hệ với chương trình Cử nhân ngành ngoại ngữ c...

Browsing by Subject quốc tế hóa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 28.3.2.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Lê, Văn Canh (2012)

  • Tuy quốc tế học từ lâu đã là một ngành khoa học nhưng việc đưa quốc tế học vào chương trình giáo dục ngoại ngữ vẫn còn là một vấn đề còn rất mới mẻ cả trên thế giới và trong nước. Bài viết này trình bày quan điểm của tác giả về sự cần thiết đưa nội dung quốc tế học vào chương trình giáo dục ngoại ngữ bậc Cử nhân của các trường đại học chuyên ngữ ở nước ta. Bài viết bắt đầu bằng việc trình bày những tác động của trào lưu toàn cầu trong lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ để nêu lên sự cần thiết phải có những thay đổi trong chương trình giáo dục ngoại ngữ. Phần tiếp theo là những gợi ý về phương pháp tiếp cận nội dung quan hệ quốc tế trong mối quan hệ với chương trình Cử nhân ngành ngoại ngữ c...