Browsing by Subject quan hệ Đức - Việt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 2153-1-4186-1-10-20161110.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Phạm Quang Minh (2005)

  • Mục đích chính của bài viết này là nhìn lại quan hệ giữa hai nước trong lịch sử, hiện tại, đánh giá những cơ hội và thách thức và trên cơ sở đó đưa ra những khuyến nghị, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và cộng hòa liên bang Đức

Browsing by Subject quan hệ Đức - Việt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 2153-1-4186-1-10-20161110.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Phạm Quang Minh (2005)

  • Mục đích chính của bài viết này là nhìn lại quan hệ giữa hai nước trong lịch sử, hiện tại, đánh giá những cơ hội và thách thức và trên cơ sở đó đưa ra những khuyến nghị, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và cộng hòa liên bang Đức