Browsing by Subject v

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Phương Linh;  Advisor: Trần, Hữu Hoan (2021)

  • Việc giáo dục kiến thức về An toàn giao thông cho học sinh trong trường trung học cơ sở là hết sức cần thiết. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, các em cần được trang bị một số kiến thức thông thường nhất, gần gũi nhất về chấp hành An toàn giao thông Gia đình, nhà trường và xã hội đều phải có nghĩa vụ và phải chịu trách nhiệm khi không hoàn thành nhiệm vụ giáo dục An toàn giao thông cho các em. Do đó, nhà trường cần phải có các hình thức tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp phong phú, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến luật giao thông, dạy tích hợp giáo dục An toàn giao thông trong các môn học khác nhằm nâng cao nhận thức cho các em về luật giao ...

Browsing by Subject v

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Phương Linh;  Advisor: Trần, Hữu Hoan (2021)

  • Việc giáo dục kiến thức về An toàn giao thông cho học sinh trong trường trung học cơ sở là hết sức cần thiết. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, các em cần được trang bị một số kiến thức thông thường nhất, gần gũi nhất về chấp hành An toàn giao thông Gia đình, nhà trường và xã hội đều phải có nghĩa vụ và phải chịu trách nhiệm khi không hoàn thành nhiệm vụ giáo dục An toàn giao thông cho các em. Do đó, nhà trường cần phải có các hình thức tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp phong phú, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến luật giao thông, dạy tích hợp giáo dục An toàn giao thông trong các môn học khác nhằm nâng cao nhận thức cho các em về luật giao ...