Browsing by Subject văn bản

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(32).pdf.jpg
  • Conference Paper


  • Authors: Võ, Thị Minh Hà (2015)

  • Khi bàn vể số lượng (nhiều/ít) hay tính toàn thề của danh từ trung tâm, các nhà nghiên cứu đểu thống nhất cho rằng lượng từ chi toàn thể và lượng từ chỉ số lượng có vị trí thuộc vế phần phụ trước trong cấu trúc danh ngữ tiếng Việt. VỊ trí này là hoàn toàn hợp lí bởi theo Phan Ngọc: “cách bố trí các từ trong m ột ngữ Việt N am là theo ngữ nghĩa, từ nào có nội dung khái quát hơn từ ấy đứng trước” [phan Ngọc, 2011: 304]. Thật vậy, trong danh ngữ tiếng Việt, những từ chỉ nghĩa toàn thê’ như: cả, tất, tất cả, hết thảy... đểu biểu thị tính toàn thể của đối tượng hay tập hợp và là những từ “bao quát nhất vé nghĩa” [Phan Ngọc, 2011: 304]. Trong khi đó, các lượng từ chi số lượng trong danh ngữ...

Browsing by Subject văn bản

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(32).pdf.jpg
  • Conference Paper


  • Authors: Võ, Thị Minh Hà (2015)

  • Khi bàn vể số lượng (nhiều/ít) hay tính toàn thề của danh từ trung tâm, các nhà nghiên cứu đểu thống nhất cho rằng lượng từ chi toàn thể và lượng từ chỉ số lượng có vị trí thuộc vế phần phụ trước trong cấu trúc danh ngữ tiếng Việt. VỊ trí này là hoàn toàn hợp lí bởi theo Phan Ngọc: “cách bố trí các từ trong m ột ngữ Việt N am là theo ngữ nghĩa, từ nào có nội dung khái quát hơn từ ấy đứng trước” [phan Ngọc, 2011: 304]. Thật vậy, trong danh ngữ tiếng Việt, những từ chỉ nghĩa toàn thê’ như: cả, tất, tất cả, hết thảy... đểu biểu thị tính toàn thể của đối tượng hay tập hợp và là những từ “bao quát nhất vé nghĩa” [Phan Ngọc, 2011: 304]. Trong khi đó, các lượng từ chi số lượng trong danh ngữ...