Browsing by Subject văn bản hành chính

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 211p12-13.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: VNU Media (2008)

  • Ngày 16/9/2008, trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1271/QĐ-TTg quyết định về Ngày Khuyến học Việt Nam. Theo Quyết định này, ngày 2/10 hàng năm được lấy làm ngày khuyến học Việt Nam để động viên các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tôn vinh những gương sáng hiếu học, tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Browsing by Subject văn bản hành chính

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 211p12-13.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: VNU Media (2008)

  • Ngày 16/9/2008, trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1271/QĐ-TTg quyết định về Ngày Khuyến học Việt Nam. Theo Quyết định này, ngày 2/10 hàng năm được lấy làm ngày khuyến học Việt Nam để động viên các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tôn vinh những gương sáng hiếu học, tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.