Browsing by Subject văn hóa dân tộc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 2302-1-4462-1-10-20161115.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Trần Viết Nghĩa (2007)

  • Nguyễn Văn Vĩnh là một trong những trí thức Việt Nam rất uyên thâm về văn hoá phương Đông và phương Tây. Ông hoạt động trên nhiều lĩnh vực văn hoá - xã hội như báo chí, dịch thuật, văn học, chữ Quốc ngừ, kịch nói, chính trị và kinh doanh, ơ lĩnh vực nào ông cũng để lại những dấu ân sâu sắc. Ông yêu thích văn hoá phương Tây và đã nỗ lực truyền bá văn hoá phương Tây về nước để xây dựng một nền văn hoá Việt Nam mới dựa trên sự kết hợp nhuần nhị giữa tinh hoa văn hoá phương Tây với tinh hoa văn hoá Việt Nam. Trong bài viết này, tôi mong muôn làm sáng rõ hơn những đóng góp của Nguyễn Văn Vĩnh trong việc xây dựng một nền văn hoá Việt Nam mới đẩu thế kỷ XX.

Browsing by Subject văn hóa dân tộc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 2302-1-4462-1-10-20161115.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Trần Viết Nghĩa (2007)

  • Nguyễn Văn Vĩnh là một trong những trí thức Việt Nam rất uyên thâm về văn hoá phương Đông và phương Tây. Ông hoạt động trên nhiều lĩnh vực văn hoá - xã hội như báo chí, dịch thuật, văn học, chữ Quốc ngừ, kịch nói, chính trị và kinh doanh, ơ lĩnh vực nào ông cũng để lại những dấu ân sâu sắc. Ông yêu thích văn hoá phương Tây và đã nỗ lực truyền bá văn hoá phương Tây về nước để xây dựng một nền văn hoá Việt Nam mới dựa trên sự kết hợp nhuần nhị giữa tinh hoa văn hoá phương Tây với tinh hoa văn hoá Việt Nam. Trong bài viết này, tôi mong muôn làm sáng rõ hơn những đóng góp của Nguyễn Văn Vĩnh trong việc xây dựng một nền văn hoá Việt Nam mới đẩu thế kỷ XX.