Browsing by Subject văn hóa doanh nghiệp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • TC_02738.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Minh Cương (2013)

 • Nhân cách doanh nhân (NCDN) là chủ thể, đồng thời là một bộ phận của văn hóa kinh doanh (VHKD). Có nhiều yếu tố ảnh hưởng, tác động tới quá trình hình thành, phát triển của VHKD Việt Nam; bao gồm cảnhững yếu tố khách quan và chủquan, thuộc môi trường bên trong và môi trường bên ngoài của doanh nghiệp. Bài viết này tập trung làm rõ các điều kiện, yếu tố khách quan tác động trực tiếp và thường xuyên, có vai trò quy định, chi phối tới NCDN và VHKD Việt Nam: (i) điều kiện tựnhiên và phương thức sản xuất; (ii) xã hội truyền thống và giao lưu văn hóa, hội nhập quốc tế; (iii) thểchếchính trị- kinh tế; (iv) nền hành chính và lối làm việc, đạo đức công vụcủa đội ngũcán bộ, cô...

 • document.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Tiến Long (2015)

 • Văn hóa doanh nghiệp có mối quan hệ mật thiết với hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Đánh giá văn hóa doanh nghiệp là biện pháp giúp các nhà nghiên cứu cũng như các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hiểu được những điểm mạnh, điểm yếu trong hệ thống tổ chức, thực thi chiến lược và sự cam kết của đội ngũ nhân viên với các chính sách và triết lý quản lý, từ đó đưa ra những điều chỉnh nhằm củng cố và phát triển văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Bài viết này trình bày bản chất của văn hóa doanh nghiệp và kết quả áp dụng phương pháp đánh giá văn hóa doanh nghiệp tại một doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Từ kết quả đánh giá, ng...

Browsing by Subject văn hóa doanh nghiệp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • TC_02738.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Minh Cương (2013)

 • Nhân cách doanh nhân (NCDN) là chủ thể, đồng thời là một bộ phận của văn hóa kinh doanh (VHKD). Có nhiều yếu tố ảnh hưởng, tác động tới quá trình hình thành, phát triển của VHKD Việt Nam; bao gồm cảnhững yếu tố khách quan và chủquan, thuộc môi trường bên trong và môi trường bên ngoài của doanh nghiệp. Bài viết này tập trung làm rõ các điều kiện, yếu tố khách quan tác động trực tiếp và thường xuyên, có vai trò quy định, chi phối tới NCDN và VHKD Việt Nam: (i) điều kiện tựnhiên và phương thức sản xuất; (ii) xã hội truyền thống và giao lưu văn hóa, hội nhập quốc tế; (iii) thểchếchính trị- kinh tế; (iv) nền hành chính và lối làm việc, đạo đức công vụcủa đội ngũcán bộ, cô...

 • document.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Tiến Long (2015)

 • Văn hóa doanh nghiệp có mối quan hệ mật thiết với hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Đánh giá văn hóa doanh nghiệp là biện pháp giúp các nhà nghiên cứu cũng như các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hiểu được những điểm mạnh, điểm yếu trong hệ thống tổ chức, thực thi chiến lược và sự cam kết của đội ngũ nhân viên với các chính sách và triết lý quản lý, từ đó đưa ra những điều chỉnh nhằm củng cố và phát triển văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Bài viết này trình bày bản chất của văn hóa doanh nghiệp và kết quả áp dụng phương pháp đánh giá văn hóa doanh nghiệp tại một doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Từ kết quả đánh giá, ng...