Browsing by Subject vai trò ASEAN

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học 33.pdf.jpg
  • Conference Paper


  • Authors: Lê, Lê Na (2014)

  • Từ sau Chiến tranh lạnh tới nay, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dần đóng vai trò năng động và quan trọng trong cấu trúc an ninh khư vực Châu Á - Thái Bình Dương. Năm 1994, ASEAN thiết lập Diễn đàn An ninh Khu vực (ASEAN Regional Forum-ARF), roi các quốc gia lón trong khu vực và trên thế giói như Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc cùng tham gia và thảo luận về các vấn đề trong khu vực. Ba năm sau đó, 1997, cơ chế ASEAN +3 ra đời hiện thực hóa những nỗ lực của các quốc gia Đông Nam Á và ba thành viên Đông Bắc Á (Hàn Quốc, Nhật Bản, Trưng Quốc) trong việc quản trị các vấn đề khu vực. Măm 2005, Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) được thành lập. Ngoài các nước thuộc ASEAN+3, cơ chế câp cao...

Browsing by Subject vai trò ASEAN

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học 33.pdf.jpg
  • Conference Paper


  • Authors: Lê, Lê Na (2014)

  • Từ sau Chiến tranh lạnh tới nay, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dần đóng vai trò năng động và quan trọng trong cấu trúc an ninh khư vực Châu Á - Thái Bình Dương. Năm 1994, ASEAN thiết lập Diễn đàn An ninh Khu vực (ASEAN Regional Forum-ARF), roi các quốc gia lón trong khu vực và trên thế giói như Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc cùng tham gia và thảo luận về các vấn đề trong khu vực. Ba năm sau đó, 1997, cơ chế ASEAN +3 ra đời hiện thực hóa những nỗ lực của các quốc gia Đông Nam Á và ba thành viên Đông Bắc Á (Hàn Quốc, Nhật Bản, Trưng Quốc) trong việc quản trị các vấn đề khu vực. Măm 2005, Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) được thành lập. Ngoài các nước thuộc ASEAN+3, cơ chế câp cao...