Browsing by Subject xanh metylen

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • document(20).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Quảng, Thùy Trang; Trương, Thị Mỹ Trúc; Sái, Công Doanh; Võ, Diễn (2016)

  • Vật liệu xúc tác quang hoạt động trong vùng ánh sáng khảkiến ngày càng được quan tâm trong việc xửlý môi trường. Trong bài báo này, các vật liệu composit xúc tác quang nWS 2/g-C3N4 với tỉlệhàm lượng WS 2và g-C 3N4khác nhau được tổng hợp bằng phương pháp đơn giản bởi việc nung hỗn hợp H2WO4 và thioure với các tỉlệkhối lượng khác nhau, trong đó n = m thioure/mH2WO4 . Các vật liệu composit được đặc trưng bởi các phương pháp nhiễu xạtia X, kính hiển vi điện tửquét kết hợp phổnhiễu xạ điện tửtia X, hiển vi điện tửtruyền qua, phổhồng ngoại, Raman. Các kết quảchỉra rằng các composit bao gồm các tấm nano WS2 được bao bọc bởi g-C 3N4và hàm lượng tương đối WS2trong các mẫu c...

Browsing by Subject xanh metylen

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • document(20).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Quảng, Thùy Trang; Trương, Thị Mỹ Trúc; Sái, Công Doanh; Võ, Diễn (2016)

  • Vật liệu xúc tác quang hoạt động trong vùng ánh sáng khảkiến ngày càng được quan tâm trong việc xửlý môi trường. Trong bài báo này, các vật liệu composit xúc tác quang nWS 2/g-C3N4 với tỉlệhàm lượng WS 2và g-C 3N4khác nhau được tổng hợp bằng phương pháp đơn giản bởi việc nung hỗn hợp H2WO4 và thioure với các tỉlệkhối lượng khác nhau, trong đó n = m thioure/mH2WO4 . Các vật liệu composit được đặc trưng bởi các phương pháp nhiễu xạtia X, kính hiển vi điện tửquét kết hợp phổnhiễu xạ điện tửtia X, hiển vi điện tửtruyền qua, phổhồng ngoại, Raman. Các kết quảchỉra rằng các composit bao gồm các tấm nano WS2 được bao bọc bởi g-C 3N4và hàm lượng tương đối WS2trong các mẫu c...