Browsing by Subject Ảnh Landsat

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Nghiên cứu đánh giá tác động của một số yếu tố mặt đệm đến dòng chảy lũ hạ lưu sông Cả bằng công nghệ giải đoán ảnh Landsat.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Trần, Duy Kiều; Đinh, Xuân Trường (2016)

  • Dữ liệu viễn thám khi xử lý trong tổ hợp với hệ thống thông tin địa lý là nguồn tư liệu khách quan mang tính kế thừa và cập nhật liên tục trong bản đồ số, thực sự trở thành những tư liệu đáng tin cậy cho các nhà chuyên môn để tham khảo trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Những nghiên cứu trước đây đối với lưu vực sông thì nhân tố mặt đệm được xem xét dưới góc độ tổng hợp, đưa tất cả các yếu tố của mặt điệm gộp chung vào một hệ số gọi là thông số tập chung. Các thông tin mặt đệm chỉ dừng lại ở mức độ đơn giản, riêng biệt và ở thời điểm hiện thời, chưa xem xét đến sự thay đổi cũng như sự tác động của chúng đến nguồn nước. Kết quả nghiên cứu của bài báo bước đầu định lượng hóa mức độ thay ...

Browsing by Subject Ảnh Landsat

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Nghiên cứu đánh giá tác động của một số yếu tố mặt đệm đến dòng chảy lũ hạ lưu sông Cả bằng công nghệ giải đoán ảnh Landsat.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Trần, Duy Kiều; Đinh, Xuân Trường (2016)

  • Dữ liệu viễn thám khi xử lý trong tổ hợp với hệ thống thông tin địa lý là nguồn tư liệu khách quan mang tính kế thừa và cập nhật liên tục trong bản đồ số, thực sự trở thành những tư liệu đáng tin cậy cho các nhà chuyên môn để tham khảo trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Những nghiên cứu trước đây đối với lưu vực sông thì nhân tố mặt đệm được xem xét dưới góc độ tổng hợp, đưa tất cả các yếu tố của mặt điệm gộp chung vào một hệ số gọi là thông số tập chung. Các thông tin mặt đệm chỉ dừng lại ở mức độ đơn giản, riêng biệt và ở thời điểm hiện thời, chưa xem xét đến sự thay đổi cũng như sự tác động của chúng đến nguồn nước. Kết quả nghiên cứu của bài báo bước đầu định lượng hóa mức độ thay ...