Browsing by Subject 6.42

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 2 of 2
  • 00050009548.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Thuỷ;  Advisor: Nguyễn, Văn Vinh (2018)

  • Chương 1: Giới thiệu các cách thức nhận dạng người. Vì sao nên nhận dạng người bằng khuôn mặt. Tầm quan trọng của bài toán trong thực tiễn. Một số ứng dụng thực tiễn của bài toán nhận dạng khuôn mặt. Chương 2: Giới thiệu về 3 phương pháp sử dụng nhận dạng khuôn mặt được sử dụng trong luận văn là phương pháp phát hiện khuôn mặt, phương pháp trích chọn đặc trưng và máy vector hỗ trợ. Chương 3: Đưa ra phương án xây dựng bài toán, mô hình bài toán, các bước thực hiện và đánh giá thử nghiệm...

Browsing by Subject 6.42

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 2 of 2
  • 00050009548.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Thuỷ;  Advisor: Nguyễn, Văn Vinh (2018)

  • Chương 1: Giới thiệu các cách thức nhận dạng người. Vì sao nên nhận dạng người bằng khuôn mặt. Tầm quan trọng của bài toán trong thực tiễn. Một số ứng dụng thực tiễn của bài toán nhận dạng khuôn mặt. Chương 2: Giới thiệu về 3 phương pháp sử dụng nhận dạng khuôn mặt được sử dụng trong luận văn là phương pháp phát hiện khuôn mặt, phương pháp trích chọn đặc trưng và máy vector hỗ trợ. Chương 3: Đưa ra phương án xây dựng bài toán, mô hình bài toán, các bước thực hiện và đánh giá thử nghiệm...