Browsing by Subject B - đixetonat kim loại

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 01050000364.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Vân Trang;  Advisor: Triệu, Thị Nguyệt, 1962- (2011)

  • Tổng quan về vấn đề cần nghiên cứu: khả năng tạo phức của các ion kim loại; β-đixeton và các β-đixetonat; phương pháp CVD; giới thiệu một số phương pháp nghiên cứu màng mỏng. Trình bày chi tiết đối tượng, mục đích, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Tiến hành thực nghiệm và đưa ra một số kết quả nghiên cứu

Browsing by Subject B - đixetonat kim loại

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 01050000364.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Vân Trang;  Advisor: Triệu, Thị Nguyệt, 1962- (2011)

  • Tổng quan về vấn đề cần nghiên cứu: khả năng tạo phức của các ion kim loại; β-đixeton và các β-đixetonat; phương pháp CVD; giới thiệu một số phương pháp nghiên cứu màng mỏng. Trình bày chi tiết đối tượng, mục đích, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Tiến hành thực nghiệm và đưa ra một số kết quả nghiên cứu