Browsing by Subject Bacon, Francis, 1561-1626

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050003956.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Thanh Tùng;  Advisor: Đỗ, Minh Hợp (2015)

  • Trình bày, phân tích các điều kiện, tiền đề lý luận hình thành tư tưởng triết học về khoa học trong tác phẩm “Công cụ mới”của F. Bacon. Phân tích làm rõ các nội dung cơ bản của tư tưởng triết học về khoa học của F.Bacon trong tác phẩm “Công cụ mới”. Chỉ ra những giá trị và hạn chế của tư tưởng triết học về khoa học của F.Bacon.

Browsing by Subject Bacon, Francis, 1561-1626

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050003956.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Thanh Tùng;  Advisor: Đỗ, Minh Hợp (2015)

  • Trình bày, phân tích các điều kiện, tiền đề lý luận hình thành tư tưởng triết học về khoa học trong tác phẩm “Công cụ mới”của F. Bacon. Phân tích làm rõ các nội dung cơ bản của tư tưởng triết học về khoa học của F.Bacon trong tác phẩm “Công cụ mới”. Chỉ ra những giá trị và hạn chế của tư tưởng triết học về khoa học của F.Bacon.