Browsing by Subject Cúc Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 33_Tran Thi Thom_QH2014.Y Duochoc.Text.Marked.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thơm;  Advisor: Vũ, Đức Lợi; Đỗ, Thị Hà (2019)

 • Đề tài: " Chiết xuất, phân lập một số hợp chất trong lá trà hoa vàng Cúc Phương (Camellia cucphuongensis Ninh & Rosmann)" được thực hiện với các mục tiêu: 1- Định tính một số nhóm chất hữu cơ trong lá trà hoa vàng Cúc Phương. 2- Chiết tách, phân lập 1- 2 hợp chất từ lá trà hoa vàng Cúc Phương. 3- Xác định cấu trúc các hợp chất phân lập được.

 • document(9).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Thị Anh Đào (2016)

 • Nghiên cứu thực hiện trên 50 gà rừng tai đỏ sinh sản trong thời gian 1 năm, được nuôi tại Vườn Quốc gia Cúc Phương nhằm theo dõi khả năng sinh sản của chúng. Sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong chăn nuôi gia cầm. Kết quả cho thấy: Tập tính về ăn uống, ngủ và tập tính sinh dục của gà rừng tai đỏ gần giống như các giống gà nuôi. Chỉ khác gà rừng tai đỏ đẻ trứng theo mùa (mùa Xuân gà bắt đầu đẻ trứng và kết thúc vào đầu mùa Thu). Khả năng sinh sản: Tuổi thành thục sinh dục của gà rừng tai đỏ từ 224 – 365 ngày (32 - 52 tuần tuổi). Năng suất trứng/mái/năm là 15,30 quả. Khối lượng trứng đạt 27,7g; vỏ trứng màu phớt hồng, tỷ lệ lòng đỏ cao (54,09%); đơn vị Haugh thấp (63,4)....

Browsing by Subject Cúc Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 33_Tran Thi Thom_QH2014.Y Duochoc.Text.Marked.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thơm;  Advisor: Vũ, Đức Lợi; Đỗ, Thị Hà (2019)

 • Đề tài: " Chiết xuất, phân lập một số hợp chất trong lá trà hoa vàng Cúc Phương (Camellia cucphuongensis Ninh & Rosmann)" được thực hiện với các mục tiêu: 1- Định tính một số nhóm chất hữu cơ trong lá trà hoa vàng Cúc Phương. 2- Chiết tách, phân lập 1- 2 hợp chất từ lá trà hoa vàng Cúc Phương. 3- Xác định cấu trúc các hợp chất phân lập được.

 • document(9).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Thị Anh Đào (2016)

 • Nghiên cứu thực hiện trên 50 gà rừng tai đỏ sinh sản trong thời gian 1 năm, được nuôi tại Vườn Quốc gia Cúc Phương nhằm theo dõi khả năng sinh sản của chúng. Sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong chăn nuôi gia cầm. Kết quả cho thấy: Tập tính về ăn uống, ngủ và tập tính sinh dục của gà rừng tai đỏ gần giống như các giống gà nuôi. Chỉ khác gà rừng tai đỏ đẻ trứng theo mùa (mùa Xuân gà bắt đầu đẻ trứng và kết thúc vào đầu mùa Thu). Khả năng sinh sản: Tuổi thành thục sinh dục của gà rừng tai đỏ từ 224 – 365 ngày (32 - 52 tuần tuổi). Năng suất trứng/mái/năm là 15,30 quả. Khối lượng trứng đạt 27,7g; vỏ trứng màu phớt hồng, tỷ lệ lòng đỏ cao (54,09%); đơn vị Haugh thấp (63,4)....