Browsing by Subject Cúc Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 33_Tran Thi Thom_QH2014.Y Duochoc.Text.Marked.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Thơm;  Advisor: Vũ, Đức Lợi; Đỗ, Thị Hà (2019)

  • Đề tài: " Chiết xuất, phân lập một số hợp chất trong lá trà hoa vàng Cúc Phương (Camellia cucphuongensis Ninh & Rosmann)" được thực hiện với các mục tiêu: 1- Định tính một số nhóm chất hữu cơ trong lá trà hoa vàng Cúc Phương. 2- Chiết tách, phân lập 1- 2 hợp chất từ lá trà hoa vàng Cúc Phương. 3- Xác định cấu trúc các hợp chất phân lập được.

Browsing by Subject Cúc Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 33_Tran Thi Thom_QH2014.Y Duochoc.Text.Marked.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Thơm;  Advisor: Vũ, Đức Lợi; Đỗ, Thị Hà (2019)

  • Đề tài: " Chiết xuất, phân lập một số hợp chất trong lá trà hoa vàng Cúc Phương (Camellia cucphuongensis Ninh & Rosmann)" được thực hiện với các mục tiêu: 1- Định tính một số nhóm chất hữu cơ trong lá trà hoa vàng Cúc Phương. 2- Chiết tách, phân lập 1- 2 hợp chất từ lá trà hoa vàng Cúc Phương. 3- Xác định cấu trúc các hợp chất phân lập được.