Browsing by Subject C1

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • TỐNG THỊ MỸ LIÊN.pdf.jpg
  • Working Paper


  • Authors: Tống, Thị Mỹ Liên (2018-04-16)

  • Theo Đê an 2020 của Bộ Giao dục va Đao tao, Đai hoc Ngoai ngư, Đai hoc Quôc gia Ha Nội (ĐHNN, ĐHQGHN) yêu cầu sinh viên chính quy tôt nghiêp Khoa Sư pham Tiêng Anh (SPTA) phải đat chuẩn C1 Khung tham chiêu châu Âu (tương đương bậc 5 trong Khung năng lực ngoai ngư 6 bậc VSTEP). Do đo, chương trinh day thực hanh tiêng tai Khoa SPTA, ĐHNN, ĐHQGHN đã liên tục đươc điêu chỉnh va cập nhật đê giúp sinh viên nâng cao kĩ năng va đat đươc mục tiêu nay. Đặc biêt, kĩ năng viêt hoc thuật đã đươc tập trung phat triên. Tuy nhiên, sinh viên co thê ap dụng đươc lôi viêt nay một cach co hiêu quả va thanh thục hay không vẫn la một câu hỏi chưa co lời giải đap. Vi vậy, nghiên cưu nay đã đươc tiên h...

Browsing by Subject C1

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • TỐNG THỊ MỸ LIÊN.pdf.jpg
  • Working Paper


  • Authors: Tống, Thị Mỹ Liên (2018-04-16)

  • Theo Đê an 2020 của Bộ Giao dục va Đao tao, Đai hoc Ngoai ngư, Đai hoc Quôc gia Ha Nội (ĐHNN, ĐHQGHN) yêu cầu sinh viên chính quy tôt nghiêp Khoa Sư pham Tiêng Anh (SPTA) phải đat chuẩn C1 Khung tham chiêu châu Âu (tương đương bậc 5 trong Khung năng lực ngoai ngư 6 bậc VSTEP). Do đo, chương trinh day thực hanh tiêng tai Khoa SPTA, ĐHNN, ĐHQGHN đã liên tục đươc điêu chỉnh va cập nhật đê giúp sinh viên nâng cao kĩ năng va đat đươc mục tiêu nay. Đặc biêt, kĩ năng viêt hoc thuật đã đươc tập trung phat triên. Tuy nhiên, sinh viên co thê ap dụng đươc lôi viêt nay một cach co hiêu quả va thanh thục hay không vẫn la một câu hỏi chưa co lời giải đap. Vi vậy, nghiên cưu nay đã đươc tiên h...