Browsing by Subject CA

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • TC_02463.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Trịnh, Nhật Tiến; Trương, Thị Thu Hiền; Vũ, Văn Triệu; Đào, Ngọc Phong (2008)

  • Nhu cầu trao đổi thông tin trên mạng máy tính ngày một gia tăng kéo theo những yêu cầu cấp thiết về bảo đảm an toàn truyền tin trên mạng. Ví dụ hai người từ xa không nhìn thấy nhau, không nghe được giọng nói của nhau, nhưng vẫn có thể trao đổi thông tin trên mạng máy tính công khai (thỏa thuận, thanh toán hợp đồng, ký kết hợp tác, thi vấn đáp,...) mà yên tâm rằng: họ đang làm việc với đúng đối tác của mình, người thứ ba khó có thể biết họ đang làm việc gì. Một trong những cách để giải bài toán trên là xây dựng Hạ tầng cơ sở mật mã khóa công khai (PKI - Public Key InfraStucture). Trên đó có Hệ thống cung cấp và quản lý chứng chỉ số. Báo cáo trình bày thử nghiệm xây dựng hệ thống trên, ...

Browsing by Subject CA

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • TC_02463.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Trịnh, Nhật Tiến; Trương, Thị Thu Hiền; Vũ, Văn Triệu; Đào, Ngọc Phong (2008)

  • Nhu cầu trao đổi thông tin trên mạng máy tính ngày một gia tăng kéo theo những yêu cầu cấp thiết về bảo đảm an toàn truyền tin trên mạng. Ví dụ hai người từ xa không nhìn thấy nhau, không nghe được giọng nói của nhau, nhưng vẫn có thể trao đổi thông tin trên mạng máy tính công khai (thỏa thuận, thanh toán hợp đồng, ký kết hợp tác, thi vấn đáp,...) mà yên tâm rằng: họ đang làm việc với đúng đối tác của mình, người thứ ba khó có thể biết họ đang làm việc gì. Một trong những cách để giải bài toán trên là xây dựng Hạ tầng cơ sở mật mã khóa công khai (PKI - Public Key InfraStucture). Trên đó có Hệ thống cung cấp và quản lý chứng chỉ số. Báo cáo trình bày thử nghiệm xây dựng hệ thống trên, ...