Browsing by Subject Ca dao

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 35
 • 20201102100754.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thanh Phong (2018)

 • Ẩn dụ trước đây thường được xem là một hình thức diễn ngôn khá đặc biệt, là đặc trưng của ngôn ngữ văn học. Nói đến ẩn dụ là phải nói đến ca dao hay thơ ca, đặc biệt là thơ trữ tình. Mỗi bài ca dao hay bài thơ đều mang một tâm trạng đều có mã riêng của nó, do vậy từ dung phải mang nghĩa khác nhau.

 • 02050002555.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Quế Hương;  Advisor: Hà, Quang Năng (2014)

 • Hệ thống hóa một số khái niệm liên quan đến việc nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ và văn hóa của người Việt trong lao động sản xuất. Thống kê các câu tục ngữ, ca dao liên quan đến lao động sản xuất của người Việt, tiến hành phân loại và miêu tả cụ thể từng phạm vi về lao động của sản xuất (kinh nghiệm trong trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt...). Từ đó rút ra những nhận xét cả về mặt định lượng lẫn định tính hình thức thể hiện những kinh nghiệm trong lao động sản xuất của người Việt. Chỉ ra những phương diện nhận thức của người Việt về lao động và sản xuất. Từ đó bước đầu rút ra những nhận xét về đặc trưng tư duy, đặc trưng văn hóa của người Việt trong lĩnh vực lao động sản xuất

 • V_L2_01310.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Lê, Chí Quế (2008)

 • Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề của đời sống xã hội (kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội) được phản ánh trong ca dao từ sau năm 1945 đến nay thông qua hai nguồn chính là sách báo đã xuất bản và mạng Internet. Tìm hiểu những phương thức biểu hiện của ca dao Việt Nam hiện đại, sự ảnh hưởng và tiếp thu ca dao truyền thống về cả phương diện nội dung và hình thức và một số nét đổi mới. Từ đó khái quát lên những vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội dưới góc độ dư luận xã hội trong ca dao hiện đại. Nêu bật ý nghĩa của dư luận xã hội về các vấn đề thời cuộc trong ca dao từ 1945 đến nay, các mặt tích cực và những hạn chế của nó. Đưa ra một số nhận xét, đánh giá chung về dư luận...

 • V_L2_01310_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Lê, Chí Quế (2008)

 • Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề của đời sống xã hội (kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội) được phản ánh trong ca dao từ sau năm 1945 đến nay thông qua hai nguồn chính là sách báo đã xuất bản và mạng Internet. Tìm hiểu những phương thức biểu hiện của ca dao Việt Nam hiện đại, sự ảnh hưởng và tiếp thu ca dao truyền thống về cả phương diện nội dung và hình thức và một số nét đổi mới. Từ đó khái quát lên những vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội dưới góc độ dư luận xã hội trong ca dao hiện đại. Nêu bật ý nghĩa của dư luận xã hội về các vấn đề thời cuộc trong ca dao từ 1945 đến nay, các mặt tích cực và những hạn chế của nó. Đưa ra một số nhận xét, đánh giá chung về dư luận...

 • V_L2_00389_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hằng;  Advisor: Nguyễn, Xuân Kính, Người hướng dẫn (2003)

 • 206 tr. + 1 tóm tắt và 1 CD; Hệ thống hoá các vấn đề về nội dung, nghệ thuật tạo dựng tiếng cười trong ca dao cổ truyền. Khai thác yếu tố truyền thống và cách tân của hai bộ phận ca dao cười cổ truyền và ca dao cười 1945 - 1975 trên hai phương diện nội dung và nghệ thuật. Từ đó rút ra (...); Electronic Resources; Luận án TS. Văn học dân gian -- Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003

 • SPV_14-18_PhamThiYen.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phạm, Thị Yến;  Advisor: Văn, Thị Minh Tư (2018)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về GD KNS, dạy học tích hợp, GD KNS thông qua giảng dạy ca dao, tục ngữ cho HS THCS. Hệ thống hóa cơ sở thực tiễn về dạy và học ca dao, tục ngữ trong nhà trường THCS. Đề xuất quy trình tích hợp GD KNS cho HS thông qua giảng dạy chuyên đề ca dao, tục ngữ trong trường THCS áp dụng mô hình lớp học đảo ngược.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cầm, Bá Phượng;  Advisor: Mai, Thị Hồng Hải (2010)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Đề tài đã tiến hành khảo sát, thống kê các biểu tượng xuất hiện trong ca dao - dân ca dân tộc Thái. Từ đó, đề tài đã đi phân tích và giải mã một số biểu tượng tiêu biểu dưới ánh sáng của mã văn hoá để thấy được những giá trị biểu trưng độc đáo của các biểu tượng trong đời sống văn hoá tinh thần của dân tộc Thái

 • 02050000898_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Anh;  Advisor: Phạm, Thu Yến (2012)

 • Luận văn ThS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày khái quát chung về Hà Nam và văn học dân gian Hà Nam trong cái nhìn địa-văn hóa: khái niệm về ca dao; vùng văn hoá và phân vùng văn hoá dân gian; phân vùng văn học dân gian và phân vùng ca da; môi trường tự nhiên xã hội và lịch sử của vùng đồng b (...); Electronic Resources

 • 02050002439.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Hiên;  Advisor: Phạm, Tiết Khánh (2014)

 • Tập hợp các văn bản ca dao Khmer hiện đã ghi chép lại trong các công trình sách và nguồn báo chí. Tiến hành phân tích, đánh giá toàn bộ tư liệu có được để tìm ra đặc điểm nội dung của ca dao Khmer Nam Bộ trong dòng chảy văn học dân tộc. Khảo sát sự giao thoa của loại hình này trong đời sống thực tiễn để tìm hiểu tác động qua lại giữa nó với hoạt động tinh thần của người Khmer Nam Bộ. Từ đó làm sáng lên những đặc điểm về thi pháp như thể thơ, hình thức thể hiện, các hình ảnh biểu trưng của loại hình này

 • 248 p52-p53_Rac roi tu ai trong ca dao _ PGS.TS Pham Van Tinh.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Tình (2014)

 • Tong tiếng việt, ai là một đại từ không xác định, thường được dùng trong các câu nghi vấn, ví dụ : “ởtrường, ai dạy em học vẽ ?” hay “ai đã đánh vỡ bát sáng nay?”... trong ca dao ta cũng hay gặp ai với chức năng này.

 • 107.pdf.jpg
 • Working paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Nhiệm;  Advisor: Nguyễn, Hùng Vỹ (2011)

 • Thông qua so sánh những bài ca dao, dân ca trong hát trống quân Hưng Yên với kho tàng ca dao người Việt, ta còn thấy cả vai trò, công lao sưu tầm của tác giả công trình đó thấy rõ hơn vai trò quan trọng của ca dao, dân ca trong đời sống và cả tầm quan trọng trong việc sưu tầm ca dao, dân ca nói riêng và văn học dân gian nói chung trong mục tiêu gìn giữ những nét đẹp truyền thống trong kho tàng văn hóa dân gian dân tộc.

 • luan van - Thai Minh.doc.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thái, Minh;  Advisor: Nghiêm, Thúy Hằng (2014)

 • Làm rõ khái niệm quan hệ gia đình, tục ngữ, ca dao , thơ ca dân gian và một số vấn đề lý luận có liên quan. Trên cơ sở cứ liệu tục ngữ, ca dao và thơ ca dân gian liên quan đến quan hệ gia đình trong tiếng Trung và tiếng Việt, luận văn tiến hành so sánh và phân tích nét tương đồng và những đặc trưng khu biệt trên năm mối quan hệ gia đình theo chiều ngang và theo chiều dọc: quan hệ vợ chồng, quan hệ giữa các anh chị em ruột , quan hệ giữa cha mẹ và con ruột, quan hệ giữa cha mẹ và dâu rể, quan hệ giữa ông bà và cháu chắt. Trên cơ sở những nét tương đồng và khác biệt trong quan hệ gia đình Trung Việt, luận văn tiến hành phân tích và bước đầu lý giải những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự h...

 • V_L2_00485.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hằng Phương (2004)

 • Trên cơ sở nguồn tư liệu phong phú về ca dao cổ truyền, ca dao hiện đại, luận án tìm ra yếu tố truyền thống và cách tân trong ca dao cổ truyền và ca dao hiện đại về phương diện thi pháp, khai thác một số hình thức diễn xướng mới của ca dao hiện đại cùng các yếu tố tác động đến sự biến đổi thi pháp ca dao. Từ đó rút ra một số nhận xét mang tính khách quan về sự tồn tại và vận động của thi pháp ca dao người Việt.

Browsing by Subject Ca dao

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 35
 • 20201102100754.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thanh Phong (2018)

 • Ẩn dụ trước đây thường được xem là một hình thức diễn ngôn khá đặc biệt, là đặc trưng của ngôn ngữ văn học. Nói đến ẩn dụ là phải nói đến ca dao hay thơ ca, đặc biệt là thơ trữ tình. Mỗi bài ca dao hay bài thơ đều mang một tâm trạng đều có mã riêng của nó, do vậy từ dung phải mang nghĩa khác nhau.

 • 02050002555.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Quế Hương;  Advisor: Hà, Quang Năng (2014)

 • Hệ thống hóa một số khái niệm liên quan đến việc nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ và văn hóa của người Việt trong lao động sản xuất. Thống kê các câu tục ngữ, ca dao liên quan đến lao động sản xuất của người Việt, tiến hành phân loại và miêu tả cụ thể từng phạm vi về lao động của sản xuất (kinh nghiệm trong trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt...). Từ đó rút ra những nhận xét cả về mặt định lượng lẫn định tính hình thức thể hiện những kinh nghiệm trong lao động sản xuất của người Việt. Chỉ ra những phương diện nhận thức của người Việt về lao động và sản xuất. Từ đó bước đầu rút ra những nhận xét về đặc trưng tư duy, đặc trưng văn hóa của người Việt trong lĩnh vực lao động sản xuất

 • V_L2_01310.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Lê, Chí Quế (2008)

 • Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề của đời sống xã hội (kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội) được phản ánh trong ca dao từ sau năm 1945 đến nay thông qua hai nguồn chính là sách báo đã xuất bản và mạng Internet. Tìm hiểu những phương thức biểu hiện của ca dao Việt Nam hiện đại, sự ảnh hưởng và tiếp thu ca dao truyền thống về cả phương diện nội dung và hình thức và một số nét đổi mới. Từ đó khái quát lên những vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội dưới góc độ dư luận xã hội trong ca dao hiện đại. Nêu bật ý nghĩa của dư luận xã hội về các vấn đề thời cuộc trong ca dao từ 1945 đến nay, các mặt tích cực và những hạn chế của nó. Đưa ra một số nhận xét, đánh giá chung về dư luận...

 • V_L2_01310_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Lê, Chí Quế (2008)

 • Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề của đời sống xã hội (kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội) được phản ánh trong ca dao từ sau năm 1945 đến nay thông qua hai nguồn chính là sách báo đã xuất bản và mạng Internet. Tìm hiểu những phương thức biểu hiện của ca dao Việt Nam hiện đại, sự ảnh hưởng và tiếp thu ca dao truyền thống về cả phương diện nội dung và hình thức và một số nét đổi mới. Từ đó khái quát lên những vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội dưới góc độ dư luận xã hội trong ca dao hiện đại. Nêu bật ý nghĩa của dư luận xã hội về các vấn đề thời cuộc trong ca dao từ 1945 đến nay, các mặt tích cực và những hạn chế của nó. Đưa ra một số nhận xét, đánh giá chung về dư luận...

 • V_L2_00389_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hằng;  Advisor: Nguyễn, Xuân Kính, Người hướng dẫn (2003)

 • 206 tr. + 1 tóm tắt và 1 CD; Hệ thống hoá các vấn đề về nội dung, nghệ thuật tạo dựng tiếng cười trong ca dao cổ truyền. Khai thác yếu tố truyền thống và cách tân của hai bộ phận ca dao cười cổ truyền và ca dao cười 1945 - 1975 trên hai phương diện nội dung và nghệ thuật. Từ đó rút ra (...); Electronic Resources; Luận án TS. Văn học dân gian -- Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003

 • SPV_14-18_PhamThiYen.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phạm, Thị Yến;  Advisor: Văn, Thị Minh Tư (2018)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về GD KNS, dạy học tích hợp, GD KNS thông qua giảng dạy ca dao, tục ngữ cho HS THCS. Hệ thống hóa cơ sở thực tiễn về dạy và học ca dao, tục ngữ trong nhà trường THCS. Đề xuất quy trình tích hợp GD KNS cho HS thông qua giảng dạy chuyên đề ca dao, tục ngữ trong trường THCS áp dụng mô hình lớp học đảo ngược.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cầm, Bá Phượng;  Advisor: Mai, Thị Hồng Hải (2010)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Đề tài đã tiến hành khảo sát, thống kê các biểu tượng xuất hiện trong ca dao - dân ca dân tộc Thái. Từ đó, đề tài đã đi phân tích và giải mã một số biểu tượng tiêu biểu dưới ánh sáng của mã văn hoá để thấy được những giá trị biểu trưng độc đáo của các biểu tượng trong đời sống văn hoá tinh thần của dân tộc Thái

 • 02050000898_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Anh;  Advisor: Phạm, Thu Yến (2012)

 • Luận văn ThS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày khái quát chung về Hà Nam và văn học dân gian Hà Nam trong cái nhìn địa-văn hóa: khái niệm về ca dao; vùng văn hoá và phân vùng văn hoá dân gian; phân vùng văn học dân gian và phân vùng ca da; môi trường tự nhiên xã hội và lịch sử của vùng đồng b (...); Electronic Resources

 • 02050002439.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Hiên;  Advisor: Phạm, Tiết Khánh (2014)

 • Tập hợp các văn bản ca dao Khmer hiện đã ghi chép lại trong các công trình sách và nguồn báo chí. Tiến hành phân tích, đánh giá toàn bộ tư liệu có được để tìm ra đặc điểm nội dung của ca dao Khmer Nam Bộ trong dòng chảy văn học dân tộc. Khảo sát sự giao thoa của loại hình này trong đời sống thực tiễn để tìm hiểu tác động qua lại giữa nó với hoạt động tinh thần của người Khmer Nam Bộ. Từ đó làm sáng lên những đặc điểm về thi pháp như thể thơ, hình thức thể hiện, các hình ảnh biểu trưng của loại hình này

 • 248 p52-p53_Rac roi tu ai trong ca dao _ PGS.TS Pham Van Tinh.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Tình (2014)

 • Tong tiếng việt, ai là một đại từ không xác định, thường được dùng trong các câu nghi vấn, ví dụ : “ởtrường, ai dạy em học vẽ ?” hay “ai đã đánh vỡ bát sáng nay?”... trong ca dao ta cũng hay gặp ai với chức năng này.

 • 107.pdf.jpg
 • Working paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Nhiệm;  Advisor: Nguyễn, Hùng Vỹ (2011)

 • Thông qua so sánh những bài ca dao, dân ca trong hát trống quân Hưng Yên với kho tàng ca dao người Việt, ta còn thấy cả vai trò, công lao sưu tầm của tác giả công trình đó thấy rõ hơn vai trò quan trọng của ca dao, dân ca trong đời sống và cả tầm quan trọng trong việc sưu tầm ca dao, dân ca nói riêng và văn học dân gian nói chung trong mục tiêu gìn giữ những nét đẹp truyền thống trong kho tàng văn hóa dân gian dân tộc.

 • luan van - Thai Minh.doc.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thái, Minh;  Advisor: Nghiêm, Thúy Hằng (2014)

 • Làm rõ khái niệm quan hệ gia đình, tục ngữ, ca dao , thơ ca dân gian và một số vấn đề lý luận có liên quan. Trên cơ sở cứ liệu tục ngữ, ca dao và thơ ca dân gian liên quan đến quan hệ gia đình trong tiếng Trung và tiếng Việt, luận văn tiến hành so sánh và phân tích nét tương đồng và những đặc trưng khu biệt trên năm mối quan hệ gia đình theo chiều ngang và theo chiều dọc: quan hệ vợ chồng, quan hệ giữa các anh chị em ruột , quan hệ giữa cha mẹ và con ruột, quan hệ giữa cha mẹ và dâu rể, quan hệ giữa ông bà và cháu chắt. Trên cơ sở những nét tương đồng và khác biệt trong quan hệ gia đình Trung Việt, luận văn tiến hành phân tích và bước đầu lý giải những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự h...

 • V_L2_00485.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hằng Phương (2004)

 • Trên cơ sở nguồn tư liệu phong phú về ca dao cổ truyền, ca dao hiện đại, luận án tìm ra yếu tố truyền thống và cách tân trong ca dao cổ truyền và ca dao hiện đại về phương diện thi pháp, khai thác một số hình thức diễn xướng mới của ca dao hiện đại cùng các yếu tố tác động đến sự biến đổi thi pháp ca dao. Từ đó rút ra một số nhận xét mang tính khách quan về sự tồn tại và vận động của thi pháp ca dao người Việt.