Browsing by Subject Ca dao

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 12 to 31 of 35
 • 02050000898_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Anh;  Advisor: Phạm, Thu Yến (2012)

 • Luận văn ThS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày khái quát chung về Hà Nam và văn học dân gian Hà Nam trong cái nhìn địa-văn hóa: khái niệm về ca dao; vùng văn hoá và phân vùng văn hoá dân gian; phân vùng văn học dân gian và phân vùng ca da; môi trường tự nhiên xã hội và lịch sử của vùng đồng b (...); Electronic Resources

 • 02050002439.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Hiên;  Advisor: Phạm, Tiết Khánh (2014)

 • Tập hợp các văn bản ca dao Khmer hiện đã ghi chép lại trong các công trình sách và nguồn báo chí. Tiến hành phân tích, đánh giá toàn bộ tư liệu có được để tìm ra đặc điểm nội dung của ca dao Khmer Nam Bộ trong dòng chảy văn học dân tộc. Khảo sát sự giao thoa của loại hình này trong đời sống thực tiễn để tìm hiểu tác động qua lại giữa nó với hoạt động tinh thần của người Khmer Nam Bộ. Từ đó làm sáng lên những đặc điểm về thi pháp như thể thơ, hình thức thể hiện, các hình ảnh biểu trưng của loại hình này

 • 248 p52-p53_Rac roi tu ai trong ca dao _ PGS.TS Pham Van Tinh.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Tình (2014)

 • Tong tiếng việt, ai là một đại từ không xác định, thường được dùng trong các câu nghi vấn, ví dụ : “ởtrường, ai dạy em học vẽ ?” hay “ai đã đánh vỡ bát sáng nay?”... trong ca dao ta cũng hay gặp ai với chức năng này.

 • 107.pdf.jpg
 • Working paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Nhiệm;  Advisor: Nguyễn, Hùng Vỹ (2011)

 • Thông qua so sánh những bài ca dao, dân ca trong hát trống quân Hưng Yên với kho tàng ca dao người Việt, ta còn thấy cả vai trò, công lao sưu tầm của tác giả công trình đó thấy rõ hơn vai trò quan trọng của ca dao, dân ca trong đời sống và cả tầm quan trọng trong việc sưu tầm ca dao, dân ca nói riêng và văn học dân gian nói chung trong mục tiêu gìn giữ những nét đẹp truyền thống trong kho tàng văn hóa dân gian dân tộc.

 • luan van - Thai Minh.doc.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thái, Minh;  Advisor: Nghiêm, Thúy Hằng (2014)

 • Làm rõ khái niệm quan hệ gia đình, tục ngữ, ca dao , thơ ca dân gian và một số vấn đề lý luận có liên quan. Trên cơ sở cứ liệu tục ngữ, ca dao và thơ ca dân gian liên quan đến quan hệ gia đình trong tiếng Trung và tiếng Việt, luận văn tiến hành so sánh và phân tích nét tương đồng và những đặc trưng khu biệt trên năm mối quan hệ gia đình theo chiều ngang và theo chiều dọc: quan hệ vợ chồng, quan hệ giữa các anh chị em ruột , quan hệ giữa cha mẹ và con ruột, quan hệ giữa cha mẹ và dâu rể, quan hệ giữa ông bà và cháu chắt. Trên cơ sở những nét tương đồng và khác biệt trong quan hệ gia đình Trung Việt, luận văn tiến hành phân tích và bước đầu lý giải những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự h...

 • V_L2_00485.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hằng Phương (2004)

 • Trên cơ sở nguồn tư liệu phong phú về ca dao cổ truyền, ca dao hiện đại, luận án tìm ra yếu tố truyền thống và cách tân trong ca dao cổ truyền và ca dao hiện đại về phương diện thi pháp, khai thác một số hình thức diễn xướng mới của ca dao hiện đại cùng các yếu tố tác động đến sự biến đổi thi pháp ca dao. Từ đó rút ra một số nhận xét mang tính khách quan về sự tồn tại và vận động của thi pháp ca dao người Việt.

 • 02050003966.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: HOU, LIU JIA;  Advisor: Nguyễn, Thị Việt Thanh (2015)

 • Nghiên cứu của luận văn là những tình cảm gia đình và tình yêu nam nữ của người Việt Nam được biểu hiện qua ca dao và tục ngữ. Từ cách tiếp cận liên ngành, chủ yếu là từ góc độ văn học, ngôn ngữ học, văn hóa học, luận văn muốn tìm hiểu những đặc trưng cơ bản trong biểu hiện tình cảm của người Việt với những giá trị biểu trưng chủ yếu thể hiện trong ca dao, tục ngữ, có so sánh với tiếng Hán nhằm tìm ra những điểm giống nhau và khác nhau để tìm hiểu sâu sắc tình cảm của nhân dân Việt Nam.

 • V_L2_00595.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Kim Liên (2005)

 • Trình bày tính thống nhất và sắc thái riêng của ca dao người Việt ở 3 miền Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ được phân tích qua nội dung thể hiện và hình thức nghệ thuật biểu hiện. Góp phần làm rõ bản sắc văn hoá Việt Nam thống nhất và đa dạng ở ba miền trong đó ca dao làm cho văn hoá dân tộc thêm đậm đà và nhuần nhị. Đồng thời giúp ta hiểu rõ hơn văn hoá từng vùng, từng miền qua lối cảm, lối suy nghĩ, lối làm ăn, cách sống của con người gắn với lịch sử, địa lý, thiên nhiên. Từ đó góp phần bảo tồn các giá trị văn học nghệ thuật, ngôn ngữ, thuần phong mĩ tục của dân tộc

 • V_L2_00595_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Kim Liên;  Advisor: Nguyễn, Xuân Kính, Người hướng dẫn (2005)

 • 212 tr. + CD-Rom; Tóm tắt; Trình bày tính thống nhất và sắc thái riêng của ca dao người Việt ở 3 miền Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ được phân tích qua nội dung thể hiện và hình thức nghệ thuật biểu hiện. Góp phần làm rõ bản sắc văn hoá Việt Nam thống nhất và đa dạng ở ba miền trong đó ca (...); Electronic Resources; Luận án TS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005

 • 20201110155507.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Hải Minh;  Advisor: Hà, Hữu Nam (2001)

 • Tổng hợp cơ sở lý luận về biện chứng của tư duy, biện chứng trong tư duy và đặc biệt là xây dựng nên khái niệm tính biện chứng trong tư duy. Đây là khái niệm có tính chất khai thác phù hợp với mục đích nghiên cứu và trình độ của người nghiên cứu. Luận giải về mối quan hệ giữa tục ngữ, ca dao với tư cách là những tri thức dân gian với tính biện chứng trong tư duy. Từ đó có thể kết luận rằng, tục ngữ, ca dao là một cơ sở quan trọng để chứng minh tính biện chứng trong tư duy người Việt. Chứng minh cụ thể truyền thống biện chứng trong tư duy người Việt thể hiện qua tục ngữ, ca dao. Từ đó người nghiên cứu rút ra những kết luận quan trọng có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

 • V_L2_00334_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Việt Long;  Advisor: Phan, Đăng Nhật, Người hướng dẫn (2002)

 • Luận án TS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002; 354 tr; Luận án trình bày những tiền để lý luận liên quan đến phong tục tập quán trong quan hệ gia đình Việt Nam truyền thống được phản ánh qua tục ngữ, ca dao. Những quan hệ chính trong gia đình người Việt thể hiện qua tục ngữ, ca dao: quan hệ vợ chồng; quan hệ c (...); Electronic Resources

 • V_L4_00005_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Việt Long;  Advisor: Phan, Đăng Nhật, Người hướng dẫn (2002)

 • Nêu một số tiền đề lý luận liên quan đến phong tục tập quán trong quan hệ gia đình được phản ánh qua tục ngữ, ca dao. Từ đó đi sâu nghiên cứu những quan hệ chính của gia đình người việt thể hiện qua các câu tục ngữ và ca dao. So sánh sự phản ánh phong tục (...); Electronic Resources; Luận án TS. Văn học dân gian -- Trường Đại học khoa học xã hội & nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002; 354 tr.

 • 02050001788_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Diệp Trang;  Advisor: Lê, Chí Quế , người hướng dẫn (2013)

 • Luận văn ThS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Nghiên cứu tục ngữ, ca dao truyền thống. Tìm hiểu vấn đề sử dụng tục ngữ và sử dụng nguyên vẹn câu tục ngữ truyền thống, sử dụng một vế của câu tục ngữ truyền thống trong nhan đề bài báo in đương đại. Vấn đề sử dụng ý của câu tục ngữ truyền thống trong nha (...)

Browsing by Subject Ca dao

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 12 to 31 of 35
 • 02050000898_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Anh;  Advisor: Phạm, Thu Yến (2012)

 • Luận văn ThS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày khái quát chung về Hà Nam và văn học dân gian Hà Nam trong cái nhìn địa-văn hóa: khái niệm về ca dao; vùng văn hoá và phân vùng văn hoá dân gian; phân vùng văn học dân gian và phân vùng ca da; môi trường tự nhiên xã hội và lịch sử của vùng đồng b (...); Electronic Resources

 • 02050002439.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Hiên;  Advisor: Phạm, Tiết Khánh (2014)

 • Tập hợp các văn bản ca dao Khmer hiện đã ghi chép lại trong các công trình sách và nguồn báo chí. Tiến hành phân tích, đánh giá toàn bộ tư liệu có được để tìm ra đặc điểm nội dung của ca dao Khmer Nam Bộ trong dòng chảy văn học dân tộc. Khảo sát sự giao thoa của loại hình này trong đời sống thực tiễn để tìm hiểu tác động qua lại giữa nó với hoạt động tinh thần của người Khmer Nam Bộ. Từ đó làm sáng lên những đặc điểm về thi pháp như thể thơ, hình thức thể hiện, các hình ảnh biểu trưng của loại hình này

 • 248 p52-p53_Rac roi tu ai trong ca dao _ PGS.TS Pham Van Tinh.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Tình (2014)

 • Tong tiếng việt, ai là một đại từ không xác định, thường được dùng trong các câu nghi vấn, ví dụ : “ởtrường, ai dạy em học vẽ ?” hay “ai đã đánh vỡ bát sáng nay?”... trong ca dao ta cũng hay gặp ai với chức năng này.

 • 107.pdf.jpg
 • Working paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Nhiệm;  Advisor: Nguyễn, Hùng Vỹ (2011)

 • Thông qua so sánh những bài ca dao, dân ca trong hát trống quân Hưng Yên với kho tàng ca dao người Việt, ta còn thấy cả vai trò, công lao sưu tầm của tác giả công trình đó thấy rõ hơn vai trò quan trọng của ca dao, dân ca trong đời sống và cả tầm quan trọng trong việc sưu tầm ca dao, dân ca nói riêng và văn học dân gian nói chung trong mục tiêu gìn giữ những nét đẹp truyền thống trong kho tàng văn hóa dân gian dân tộc.

 • luan van - Thai Minh.doc.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thái, Minh;  Advisor: Nghiêm, Thúy Hằng (2014)

 • Làm rõ khái niệm quan hệ gia đình, tục ngữ, ca dao , thơ ca dân gian và một số vấn đề lý luận có liên quan. Trên cơ sở cứ liệu tục ngữ, ca dao và thơ ca dân gian liên quan đến quan hệ gia đình trong tiếng Trung và tiếng Việt, luận văn tiến hành so sánh và phân tích nét tương đồng và những đặc trưng khu biệt trên năm mối quan hệ gia đình theo chiều ngang và theo chiều dọc: quan hệ vợ chồng, quan hệ giữa các anh chị em ruột , quan hệ giữa cha mẹ và con ruột, quan hệ giữa cha mẹ và dâu rể, quan hệ giữa ông bà và cháu chắt. Trên cơ sở những nét tương đồng và khác biệt trong quan hệ gia đình Trung Việt, luận văn tiến hành phân tích và bước đầu lý giải những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự h...

 • V_L2_00485.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hằng Phương (2004)

 • Trên cơ sở nguồn tư liệu phong phú về ca dao cổ truyền, ca dao hiện đại, luận án tìm ra yếu tố truyền thống và cách tân trong ca dao cổ truyền và ca dao hiện đại về phương diện thi pháp, khai thác một số hình thức diễn xướng mới của ca dao hiện đại cùng các yếu tố tác động đến sự biến đổi thi pháp ca dao. Từ đó rút ra một số nhận xét mang tính khách quan về sự tồn tại và vận động của thi pháp ca dao người Việt.

 • 02050003966.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: HOU, LIU JIA;  Advisor: Nguyễn, Thị Việt Thanh (2015)

 • Nghiên cứu của luận văn là những tình cảm gia đình và tình yêu nam nữ của người Việt Nam được biểu hiện qua ca dao và tục ngữ. Từ cách tiếp cận liên ngành, chủ yếu là từ góc độ văn học, ngôn ngữ học, văn hóa học, luận văn muốn tìm hiểu những đặc trưng cơ bản trong biểu hiện tình cảm của người Việt với những giá trị biểu trưng chủ yếu thể hiện trong ca dao, tục ngữ, có so sánh với tiếng Hán nhằm tìm ra những điểm giống nhau và khác nhau để tìm hiểu sâu sắc tình cảm của nhân dân Việt Nam.

 • V_L2_00595.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Kim Liên (2005)

 • Trình bày tính thống nhất và sắc thái riêng của ca dao người Việt ở 3 miền Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ được phân tích qua nội dung thể hiện và hình thức nghệ thuật biểu hiện. Góp phần làm rõ bản sắc văn hoá Việt Nam thống nhất và đa dạng ở ba miền trong đó ca dao làm cho văn hoá dân tộc thêm đậm đà và nhuần nhị. Đồng thời giúp ta hiểu rõ hơn văn hoá từng vùng, từng miền qua lối cảm, lối suy nghĩ, lối làm ăn, cách sống của con người gắn với lịch sử, địa lý, thiên nhiên. Từ đó góp phần bảo tồn các giá trị văn học nghệ thuật, ngôn ngữ, thuần phong mĩ tục của dân tộc

 • V_L2_00595_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Kim Liên;  Advisor: Nguyễn, Xuân Kính, Người hướng dẫn (2005)

 • 212 tr. + CD-Rom; Tóm tắt; Trình bày tính thống nhất và sắc thái riêng của ca dao người Việt ở 3 miền Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ được phân tích qua nội dung thể hiện và hình thức nghệ thuật biểu hiện. Góp phần làm rõ bản sắc văn hoá Việt Nam thống nhất và đa dạng ở ba miền trong đó ca (...); Electronic Resources; Luận án TS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005

 • 20201110155507.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Hải Minh;  Advisor: Hà, Hữu Nam (2001)

 • Tổng hợp cơ sở lý luận về biện chứng của tư duy, biện chứng trong tư duy và đặc biệt là xây dựng nên khái niệm tính biện chứng trong tư duy. Đây là khái niệm có tính chất khai thác phù hợp với mục đích nghiên cứu và trình độ của người nghiên cứu. Luận giải về mối quan hệ giữa tục ngữ, ca dao với tư cách là những tri thức dân gian với tính biện chứng trong tư duy. Từ đó có thể kết luận rằng, tục ngữ, ca dao là một cơ sở quan trọng để chứng minh tính biện chứng trong tư duy người Việt. Chứng minh cụ thể truyền thống biện chứng trong tư duy người Việt thể hiện qua tục ngữ, ca dao. Từ đó người nghiên cứu rút ra những kết luận quan trọng có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

 • V_L2_00334_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Việt Long;  Advisor: Phan, Đăng Nhật, Người hướng dẫn (2002)

 • Luận án TS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002; 354 tr; Luận án trình bày những tiền để lý luận liên quan đến phong tục tập quán trong quan hệ gia đình Việt Nam truyền thống được phản ánh qua tục ngữ, ca dao. Những quan hệ chính trong gia đình người Việt thể hiện qua tục ngữ, ca dao: quan hệ vợ chồng; quan hệ c (...); Electronic Resources

 • V_L4_00005_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Việt Long;  Advisor: Phan, Đăng Nhật, Người hướng dẫn (2002)

 • Nêu một số tiền đề lý luận liên quan đến phong tục tập quán trong quan hệ gia đình được phản ánh qua tục ngữ, ca dao. Từ đó đi sâu nghiên cứu những quan hệ chính của gia đình người việt thể hiện qua các câu tục ngữ và ca dao. So sánh sự phản ánh phong tục (...); Electronic Resources; Luận án TS. Văn học dân gian -- Trường Đại học khoa học xã hội & nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002; 354 tr.

 • 02050001788_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Diệp Trang;  Advisor: Lê, Chí Quế , người hướng dẫn (2013)

 • Luận văn ThS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Nghiên cứu tục ngữ, ca dao truyền thống. Tìm hiểu vấn đề sử dụng tục ngữ và sử dụng nguyên vẹn câu tục ngữ truyền thống, sử dụng một vế của câu tục ngữ truyền thống trong nhan đề bài báo in đương đại. Vấn đề sử dụng ý của câu tục ngữ truyền thống trong nha (...)