Browsing by Subject Chemical Engineering and Technology, Environmental sciences, Environmental engineering

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050003108.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thành Trung;  Advisor: Ngô, Kim Định (2016)

  • Đánh giá hiện trạng chất thải rắn do hoạt động phá, bỏ các công trình giao thông đường bộ, đánh giá hiện trạng xử lý chất thải rắn trong tình hình thực tế hiện nay, đánh giá công nghệ xử lý , tái sử dụng chất thải rắn trong việc phá, bỏ các công trình giao thông đường bộ, đưa ra các giải pháp giảm thiểu phát sinh chất thải rắn trong việc phá, bỏ các công trình giao thông đường bộ.

Browsing by Subject Chemical Engineering and Technology, Environmental sciences, Environmental engineering

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050003108.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thành Trung;  Advisor: Ngô, Kim Định (2016)

  • Đánh giá hiện trạng chất thải rắn do hoạt động phá, bỏ các công trình giao thông đường bộ, đánh giá hiện trạng xử lý chất thải rắn trong tình hình thực tế hiện nay, đánh giá công nghệ xử lý , tái sử dụng chất thải rắn trong việc phá, bỏ các công trình giao thông đường bộ, đưa ra các giải pháp giảm thiểu phát sinh chất thải rắn trong việc phá, bỏ các công trình giao thông đường bộ.