Browsing by Subject Chemistry

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 73 to 75 of 75
 • 05050003037.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nhung;  Advisor: Trần, Trung Ninh (2017)

 • - Nghiên cứu cơ sở lí luận có liên quan đến đề tài: Dạy học tích hợp, năng lực và phát triển năng lực cho học sinh, năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào cuộc sống (khái niệm, những biểu hiện, đánh giá …) trong dạy học hoá học. - Điều tra thực trạng việc dạy học tích hợp nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh một số trường trung học phổ thông ở Hà Nội làm cơ sở thực tiễn của đề tài. - Nghiên cứu mục tiêu, cấu trúc nội dung chương trình hóa học lớp 11 chương Nitơ - photpho. - Thiết kế 02 chủ đề dạy học tích hợp chương Nitơ - photpho hoá học lớp 11: “Phân bón hóa học với người nông dân huyện Phúc Thọ” và “Em làm vườn trường từ góc nhìn hóa học”. Đồn...

 • 3418-'Wild-type Food in Health Promotion and Disease Prevention.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2008)

 • "It is essential to force a U-turn in the way contemporary medicine approaches ill-health diseases. Early prevention of primary risk factors is a far more promising approach compared to late acute treatment of secondary risk factors in reducing the cost burden of Public Health, not mentioning the expected benefits of the former versus the latter approaches with regards to the Quality of Life. Wild-Type Food in Health Promotion and Disease Prevention: The Columbus Concept is one of the first books to focus on the role of omega-6/3 polyunsaturated fatty acids in unhealthy diets. The volume is divided into five sections. The first identifies the missing essential ratio of competing essen...

Browsing by Subject Chemistry

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 73 to 75 of 75
 • 05050003037.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nhung;  Advisor: Trần, Trung Ninh (2017)

 • - Nghiên cứu cơ sở lí luận có liên quan đến đề tài: Dạy học tích hợp, năng lực và phát triển năng lực cho học sinh, năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào cuộc sống (khái niệm, những biểu hiện, đánh giá …) trong dạy học hoá học. - Điều tra thực trạng việc dạy học tích hợp nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh một số trường trung học phổ thông ở Hà Nội làm cơ sở thực tiễn của đề tài. - Nghiên cứu mục tiêu, cấu trúc nội dung chương trình hóa học lớp 11 chương Nitơ - photpho. - Thiết kế 02 chủ đề dạy học tích hợp chương Nitơ - photpho hoá học lớp 11: “Phân bón hóa học với người nông dân huyện Phúc Thọ” và “Em làm vườn trường từ góc nhìn hóa học”. Đồn...

 • 3418-'Wild-type Food in Health Promotion and Disease Prevention.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2008)

 • "It is essential to force a U-turn in the way contemporary medicine approaches ill-health diseases. Early prevention of primary risk factors is a far more promising approach compared to late acute treatment of secondary risk factors in reducing the cost burden of Public Health, not mentioning the expected benefits of the former versus the latter approaches with regards to the Quality of Life. Wild-Type Food in Health Promotion and Disease Prevention: The Columbus Concept is one of the first books to focus on the role of omega-6/3 polyunsaturated fatty acids in unhealthy diets. The volume is divided into five sections. The first identifies the missing essential ratio of competing essen...