Browsing by Subject Da

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L0_00263_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Kỳ Văn;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2003)

 • Nghiên cứu tình hình phát triển ngành da giày Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đặc biệt từ nửa cuối thập niên 90 trở lại đây, tập trung vào các quan hệ kinh tế, xã hội chi phối sự phát triển của ngành này. Nêu bật những thành công, tồn tại trong phát triển n (...)

 • 15. KLTN Đỗ Trần Long.Text.Marked.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Trần Long;  Advisor: Lê, Thị Thu Hường (2018)

 • Giới khoa học đã sử dụng công cụ tính toán để dự đoán độ hấp thụ qua da của hóa chất. Một trong các cách tiếp cận và khai thác nhiều nhất đó là sử dụng mô hình liên quan định lượng giữa cấu trúc hóa học với độ thẩm thấu qua da. Đề tài trên với mục tiêu cụ thể: 1- Xây dựng mô hình QSAR nhằm dự đoán khả năng thẩm thấu qua da thông qua các hợp chất. 2- Phân tích và đánh gia mô hình tìm được theo 5 tiêu chí của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế thế giới (OECD).

Browsing by Subject Da

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L0_00263_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Kỳ Văn;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2003)

 • Nghiên cứu tình hình phát triển ngành da giày Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đặc biệt từ nửa cuối thập niên 90 trở lại đây, tập trung vào các quan hệ kinh tế, xã hội chi phối sự phát triển của ngành này. Nêu bật những thành công, tồn tại trong phát triển n (...)

 • 15. KLTN Đỗ Trần Long.Text.Marked.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Trần Long;  Advisor: Lê, Thị Thu Hường (2018)

 • Giới khoa học đã sử dụng công cụ tính toán để dự đoán độ hấp thụ qua da của hóa chất. Một trong các cách tiếp cận và khai thác nhiều nhất đó là sử dụng mô hình liên quan định lượng giữa cấu trúc hóa học với độ thẩm thấu qua da. Đề tài trên với mục tiêu cụ thể: 1- Xây dựng mô hình QSAR nhằm dự đoán khả năng thẩm thấu qua da thông qua các hợp chất. 2- Phân tích và đánh gia mô hình tìm được theo 5 tiêu chí của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế thế giới (OECD).