Browsing by Subject E-Learning

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • OER-Book(12).pdf.jpg
  • Journal Article Conference Paper Conference Paper Conference Paper Conference Paper Conference Paper Conference Paper


  • Authors: Thạch, Thị Tuyến (2016)

  • E-Learning đang là xu hướng chung của giáo dục Việt Nam, trong đó ĐHCT đã triển khai E-Learning trong giáo dục đào tạo là một xu hướng tất yếu nhằm đưa giáo dục Việt Nam tiếp cận với giáo dục thế giới. Hệ thống E-learning ĐHCT là một kênh học tập góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và hầu hết giảng viên và sinh viên trong trường đều có ý thức tự giác sử dụng hệ thống này vì những lợi ích thiết thực mà nó mang lại.; Thế giới đang bước vào nền kinh tế tri thức trong đó thông tin có giá trị không dài, khối lượng thông tin tăng nhanh, nội dung thông tin ngày càng chuyên môn hóa và phức tạp. Vì vậy đòi hỏi người thầy ở bậc đại học phải dạy cho sinh viên biết cách tự học,...

Browsing by Subject E-Learning

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • OER-Book(12).pdf.jpg
  • Journal Article Conference Paper Conference Paper Conference Paper Conference Paper Conference Paper Conference Paper


  • Authors: Thạch, Thị Tuyến (2016)

  • E-Learning đang là xu hướng chung của giáo dục Việt Nam, trong đó ĐHCT đã triển khai E-Learning trong giáo dục đào tạo là một xu hướng tất yếu nhằm đưa giáo dục Việt Nam tiếp cận với giáo dục thế giới. Hệ thống E-learning ĐHCT là một kênh học tập góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và hầu hết giảng viên và sinh viên trong trường đều có ý thức tự giác sử dụng hệ thống này vì những lợi ích thiết thực mà nó mang lại.; Thế giới đang bước vào nền kinh tế tri thức trong đó thông tin có giá trị không dài, khối lượng thông tin tăng nhanh, nội dung thông tin ngày càng chuyên môn hóa và phức tạp. Vì vậy đòi hỏi người thầy ở bậc đại học phải dạy cho sinh viên biết cách tự học,...