Browsing by Subject E-learning

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 8 to 11 of 11
 • KY-1044.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thúy Nga (2018)

 • Trong kỉ nguyên mới của cách mạng số hóa, công nghệ đã góp phần thay đổi cách thức dạy và học ở các môi trường giáo dục truyền thống. Thay vì giáo viên kiểm soát và áp đặt lên hành vi, nhận thức của người học và là nguồn cung cấp kiến thức duy nhất, người học được chủ động tìm kiếm thông tin, bồi đắp kiến thức với sự hỗ trợ của công nghệ và hướng dẫn của giáo viên. Trường học thông minh là một trong những cách tiếp cận sử dụng công nghệ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội hiện đại nhằm mang lại những thay đổi căn bản trong dạy và học. Bài viết này lược khảo một số yếu tố quan trọng của trường học thông minh và trình bày các giai đoạn triển khai trường học thông minh ở Malaysia...

 • V_L0_01963.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hoàn (2008)

 • Tổng quan về e-learning và nhu cầu cần thiết phải xây dựng các hệ thống e-learning có khả năng thích ứng cao. Trình bày hệ tư vấn trong e-learning và một số kỹ thuật tư vấn cụ thể. Nghiên cứu kỹ thuật tư vấn dựa trên lọc cộng tác, đó là lọc công tác nguyên thủy, lọc cộng tác dựa trên mạng Bayesian và mô hình quan hệ xác suất. Trình bày phần quan trọng nhất của hệ tư vấn là đưa ra tư vấn tác vụ học cho từng sinh viên dựa trên dữ liệu có sẵn về quá trình học tập của sinh viên. Trình bày mô hình quan hệ xác suất dựa trên việc xác định sự phụ thuộc giữa các thuộc tính của sinh viên, của khoa học và việc học tập. Tiến hành cài đặt thử nghiệm hệ tư vấn E-Recomm...

 • V_L0_01963_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hoàn;  Advisor: Trần, Đình Quế (2008)

 • Tổng quan về e-learning và nhu cầu cần thiết phải xây dựng các hệ thống e-learning có khả năng thích ứng cao. Trình bày hệ tư vấn trong e-learning và một số kỹ thuật tư vấn cụ thể. Nghiên cứu kỹ thuật tư vấn dựa trên lọc cộng tác, đó là lọc công tác nguyên (...)

 • 00050004221.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hương (2014)

 • Nghiên cứu các hệ thống E – learning và các hệ thống linh động theo phản hồi người học. Xây dựng mô hình dự đoán cảm xúc. Đề xuất mô hình điều chỉnh nội dung học tập dựa trên phân tích cảm xúc của người học nhằm cải thiện chất lượng của việc học. Xây dựng phần mềm học tiếng anh để kiểm chứng mô hình điều chỉnh.

Browsing by Subject E-learning

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 8 to 11 of 11
 • KY-1044.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thúy Nga (2018)

 • Trong kỉ nguyên mới của cách mạng số hóa, công nghệ đã góp phần thay đổi cách thức dạy và học ở các môi trường giáo dục truyền thống. Thay vì giáo viên kiểm soát và áp đặt lên hành vi, nhận thức của người học và là nguồn cung cấp kiến thức duy nhất, người học được chủ động tìm kiếm thông tin, bồi đắp kiến thức với sự hỗ trợ của công nghệ và hướng dẫn của giáo viên. Trường học thông minh là một trong những cách tiếp cận sử dụng công nghệ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội hiện đại nhằm mang lại những thay đổi căn bản trong dạy và học. Bài viết này lược khảo một số yếu tố quan trọng của trường học thông minh và trình bày các giai đoạn triển khai trường học thông minh ở Malaysia...

 • V_L0_01963.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hoàn (2008)

 • Tổng quan về e-learning và nhu cầu cần thiết phải xây dựng các hệ thống e-learning có khả năng thích ứng cao. Trình bày hệ tư vấn trong e-learning và một số kỹ thuật tư vấn cụ thể. Nghiên cứu kỹ thuật tư vấn dựa trên lọc cộng tác, đó là lọc công tác nguyên thủy, lọc cộng tác dựa trên mạng Bayesian và mô hình quan hệ xác suất. Trình bày phần quan trọng nhất của hệ tư vấn là đưa ra tư vấn tác vụ học cho từng sinh viên dựa trên dữ liệu có sẵn về quá trình học tập của sinh viên. Trình bày mô hình quan hệ xác suất dựa trên việc xác định sự phụ thuộc giữa các thuộc tính của sinh viên, của khoa học và việc học tập. Tiến hành cài đặt thử nghiệm hệ tư vấn E-Recomm...

 • V_L0_01963_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hoàn;  Advisor: Trần, Đình Quế (2008)

 • Tổng quan về e-learning và nhu cầu cần thiết phải xây dựng các hệ thống e-learning có khả năng thích ứng cao. Trình bày hệ tư vấn trong e-learning và một số kỹ thuật tư vấn cụ thể. Nghiên cứu kỹ thuật tư vấn dựa trên lọc cộng tác, đó là lọc công tác nguyên (...)

 • 00050004221.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hương (2014)

 • Nghiên cứu các hệ thống E – learning và các hệ thống linh động theo phản hồi người học. Xây dựng mô hình dự đoán cảm xúc. Đề xuất mô hình điều chỉnh nội dung học tập dựa trên phân tích cảm xúc của người học nhằm cải thiện chất lượng của việc học. Xây dựng phần mềm học tiếng anh để kiểm chứng mô hình điều chỉnh.