Browsing by Subject EU

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • Analyzing the Determinants of Service Trade Flows Between Vietnam and the European Union. A Gravity Model Approach.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Nhớ; Vũ, Thanh Hương (2014)

 • This paper analyzes the determinants of service trade flows between Vietnam and the European Union. In this respect, a gravity model has been estimated with panel data and pooled, random and fixed effect estimation, covering the period of ten years from 2002 to 2011, for total service trade flows, service exports, and service imports between Vietnam and the European Union separately. The estimated results indicate that the service trade flows between Vietnam and its European partner countries are determined by the GDP per capita gap between Vietnam and EU countries, the population of EU countries, the real effective exchange rates, colonial relationship and being former members of t...

 • Analyzing the Determinants of Service Trade Flows Between Vietnam and the European Union - A Gravity Model Approach.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Pham, Van Nho; Vu, Thanh Huong (2014)

 • This paper analyzes the determinants of service trade flows between Vietnam and the European Union. In this respect, a gravity model has been estimated with panel data and pooled, random and fixed effect estimation, covering the period of ten years from 2002 to 2011, for total service trade flows, service exports, and service imports between Vietnam and the European Union separately. The estimated results indicate that the service trade flows between Vietnam and its European partner countries are determined by the GDP per capita gap between Vietnam and EU countries, the population of EU countries, the real effective exchange rates, colonial relationship and being former members of th...

 • EU-ASEAN relations Looking forward.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Franz, Jessen (2013)

 • A quick glance back. Difficult to compare... Yet we share a similar DNA. EU and ASEAN: deepening relations. Lessons of EU (economic) integration. Looking forward

 • 7. Tran Thi Vinh 470-484.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Vinh (2016)

 • Lịch sử hình thành và phát triển của Liên minh Châu Âu trải qua chặng đường dài, gắn liền với lịch sử phát triển của châu Âu và thế giới trong nửa sau thế kỉ XX. Trải qua 65 năm tồn tại và phát triển của EU, sự kiện nước Anh rời bỏ EU do kết quả của cuộc trưng cầu dân ý ở Anh ngày 23/6/2016 là một đón giáng mạnh vào tiến trình nhất thể hóa châu Âu và sự phát triển của tổ chức khu vực vốn được đánh giá là thành công nhất trên thế giới này. Vì sao đa số người dân nước Anh lựa chọn rời khỏi EU, có thể giải thích như thế nào về cơn địa chấn Brexit chưa từng có trong lịch sử phát triển của EU? Bài viết tập trung giải câu hỏi nêu trên bằng việc phân tích những dấu mốc trong lịch sử hình t...

Browsing by Subject EU

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • Analyzing the Determinants of Service Trade Flows Between Vietnam and the European Union. A Gravity Model Approach.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Nhớ; Vũ, Thanh Hương (2014)

 • This paper analyzes the determinants of service trade flows between Vietnam and the European Union. In this respect, a gravity model has been estimated with panel data and pooled, random and fixed effect estimation, covering the period of ten years from 2002 to 2011, for total service trade flows, service exports, and service imports between Vietnam and the European Union separately. The estimated results indicate that the service trade flows between Vietnam and its European partner countries are determined by the GDP per capita gap between Vietnam and EU countries, the population of EU countries, the real effective exchange rates, colonial relationship and being former members of t...

 • Analyzing the Determinants of Service Trade Flows Between Vietnam and the European Union - A Gravity Model Approach.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Pham, Van Nho; Vu, Thanh Huong (2014)

 • This paper analyzes the determinants of service trade flows between Vietnam and the European Union. In this respect, a gravity model has been estimated with panel data and pooled, random and fixed effect estimation, covering the period of ten years from 2002 to 2011, for total service trade flows, service exports, and service imports between Vietnam and the European Union separately. The estimated results indicate that the service trade flows between Vietnam and its European partner countries are determined by the GDP per capita gap between Vietnam and EU countries, the population of EU countries, the real effective exchange rates, colonial relationship and being former members of th...

 • EU-ASEAN relations Looking forward.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Franz, Jessen (2013)

 • A quick glance back. Difficult to compare... Yet we share a similar DNA. EU and ASEAN: deepening relations. Lessons of EU (economic) integration. Looking forward

 • 7. Tran Thi Vinh 470-484.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Vinh (2016)

 • Lịch sử hình thành và phát triển của Liên minh Châu Âu trải qua chặng đường dài, gắn liền với lịch sử phát triển của châu Âu và thế giới trong nửa sau thế kỉ XX. Trải qua 65 năm tồn tại và phát triển của EU, sự kiện nước Anh rời bỏ EU do kết quả của cuộc trưng cầu dân ý ở Anh ngày 23/6/2016 là một đón giáng mạnh vào tiến trình nhất thể hóa châu Âu và sự phát triển của tổ chức khu vực vốn được đánh giá là thành công nhất trên thế giới này. Vì sao đa số người dân nước Anh lựa chọn rời khỏi EU, có thể giải thích như thế nào về cơn địa chấn Brexit chưa từng có trong lịch sử phát triển của EU? Bài viết tập trung giải câu hỏi nêu trên bằng việc phân tích những dấu mốc trong lịch sử hình t...