Browsing by Subject Families

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 02050005334.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Hạnh;  Advisor: Trịnh, Thị Linh (2018)

 • Hôn nhân và sự hài lòng trong hôn nhân là một chủ đề nhận được sự chú ý của học giả trên thế giới. Tuy nhiên đây vẫn còn là chủ đề khá mới đối với các học giả Việt Nam. Kết quả tổng quan tài liệu cho thấy các nghiên cứu về sự hài lòng trong nước chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh-thương mại với các nghiên cứu tìm hiểu sự hài lòng của khách hàng/ người tiêu dùng/ nhân viên về một loại sản phẩm, dịch vụ hay một mô hình kinh doanh nào đó; Lĩnh vực giáo dục và đào tạo với các nghiên cứu liên quan tới sự hài lòng về chất lượng đào tạo, chương trình đào tạo, về giảng viên, công việc; Hoặc nghiên cứu về sự hài lòng trong lĩnh vực y tế; Hay rộng hơn là nghiên cứu về ...

 • 02050005376.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Lý;  Advisor: Trần, Thu Hương (2017)

 • - Về lý luận: Luận văn đã làm rõ và hệ thống hóa một số khái niệm cơ bản về bạo lực gia đình, hành vi bạo lực gia đình, tham vấn gia đình đối với người chồng gây bạo lực. Trên cơ sở các khái niệm đó, luận văn đưa ra hệ thống các yếu tố tâm lý cá nhân (nhận thức, xúc cảm) dẫn đến hành vi bạo lực gia đình ở người chồng, cũng như các yếu tố giúp gia tăng/giảm thiểu hoặc chấm dứt hành vi bạo lực trong gia đình. Trên cơ sở kết hợp các lý thuyết về giới và lý thuyết về tham vấn, luận văn đã đưa ra những điểm cốt lõi giúp cán bộ tham vấn tác động hiệu quả tới người chồng có hành vi bạo lực gia đình. - Về thực tiễn: Luận văn mô tả được thực trạng hành vi bạo lực của người chồ...

Browsing by Subject Families

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 02050005334.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Hạnh;  Advisor: Trịnh, Thị Linh (2018)

 • Hôn nhân và sự hài lòng trong hôn nhân là một chủ đề nhận được sự chú ý của học giả trên thế giới. Tuy nhiên đây vẫn còn là chủ đề khá mới đối với các học giả Việt Nam. Kết quả tổng quan tài liệu cho thấy các nghiên cứu về sự hài lòng trong nước chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh-thương mại với các nghiên cứu tìm hiểu sự hài lòng của khách hàng/ người tiêu dùng/ nhân viên về một loại sản phẩm, dịch vụ hay một mô hình kinh doanh nào đó; Lĩnh vực giáo dục và đào tạo với các nghiên cứu liên quan tới sự hài lòng về chất lượng đào tạo, chương trình đào tạo, về giảng viên, công việc; Hoặc nghiên cứu về sự hài lòng trong lĩnh vực y tế; Hay rộng hơn là nghiên cứu về ...

 • 02050005376.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Lý;  Advisor: Trần, Thu Hương (2017)

 • - Về lý luận: Luận văn đã làm rõ và hệ thống hóa một số khái niệm cơ bản về bạo lực gia đình, hành vi bạo lực gia đình, tham vấn gia đình đối với người chồng gây bạo lực. Trên cơ sở các khái niệm đó, luận văn đưa ra hệ thống các yếu tố tâm lý cá nhân (nhận thức, xúc cảm) dẫn đến hành vi bạo lực gia đình ở người chồng, cũng như các yếu tố giúp gia tăng/giảm thiểu hoặc chấm dứt hành vi bạo lực trong gia đình. Trên cơ sở kết hợp các lý thuyết về giới và lý thuyết về tham vấn, luận văn đã đưa ra những điểm cốt lõi giúp cán bộ tham vấn tác động hiệu quả tới người chồng có hành vi bạo lực gia đình. - Về thực tiễn: Luận văn mô tả được thực trạng hành vi bạo lực của người chồ...