Browsing by Subject G. Đi - Mi - Tờ- Rốp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 145(1972-4)_p20-24.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Lê, Khôi (1972)

  • Những năm 80 của thế kỉ trước, nước Bun-ga-ri quê hương của G. Đi-mi-tờ-rôp phải sống những năm tháng vô cùng đau khổ dưới ách thống trị của Thổ Nhĩ Kỳ và trở thành một trong những nước lạc hậu nhất Châu Âu. Đi-mi-tờ- rốp sinh ra trong lúc quê hương rơi vào thảm cảnh. Sớm nhận ra sự đau thương mất mát của chính người dân nơi quê nhà ông đã quyết tâm theo học. Chính lao động là trường học và giai cấp công nhân là thầy của mình ông đã cho dân tộc và thế giới biết ông là một nhân vật xuất sắc của phong trào cộng sản quốc tế, nhưng sự nghiệp của ông vẫn dành nhiều cho nhân dân Bun-ga-ri

Browsing by Subject G. Đi - Mi - Tờ- Rốp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 145(1972-4)_p20-24.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Lê, Khôi (1972)

  • Những năm 80 của thế kỉ trước, nước Bun-ga-ri quê hương của G. Đi-mi-tờ-rôp phải sống những năm tháng vô cùng đau khổ dưới ách thống trị của Thổ Nhĩ Kỳ và trở thành một trong những nước lạc hậu nhất Châu Âu. Đi-mi-tờ- rốp sinh ra trong lúc quê hương rơi vào thảm cảnh. Sớm nhận ra sự đau thương mất mát của chính người dân nơi quê nhà ông đã quyết tâm theo học. Chính lao động là trường học và giai cấp công nhân là thầy của mình ông đã cho dân tộc và thế giới biết ông là một nhân vật xuất sắc của phong trào cộng sản quốc tế, nhưng sự nghiệp của ông vẫn dành nhiều cho nhân dân Bun-ga-ri