Browsing by Subject H-Store

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • document(6).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Vũ, Bá Duy; Dư, Phương Hạnh (2014)

  • Các hệ quản trị cở sở dữ liệu (CSDL) truyền thống chủ yếu được xây dựng dựa trên việc khai thác các máy tính đơn nhân CPU và thiết bị lưu trữ kiểu từ tính. Các mô hình này chưa khai thác được hết những thế mạnh công nghệ của các chip đa nhân hay những hệ thống máy tính cụm và dung lượng càng ngày càng lớn của bộ nhớ chính. Bài báo này đề cập đến việc sử dụng mô hình H-Store nhằm mục đích khai thác được những kiến trúc đa nhân cũng như việc đưa toàn bộ dữ liệu vào trong bộ nhớ, từ đó có thể nâng cao được hiệu năng xử lý các giao tác đồng thời từ phía người dùng. Phần thực nghiệm với bài toán thực tế trong Đại học Quốc gia Hà Nội liên quan đến việc quá tải hệ thống khi sinh viên đăng ký...

Browsing by Subject H-Store

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • document(6).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Vũ, Bá Duy; Dư, Phương Hạnh (2014)

  • Các hệ quản trị cở sở dữ liệu (CSDL) truyền thống chủ yếu được xây dựng dựa trên việc khai thác các máy tính đơn nhân CPU và thiết bị lưu trữ kiểu từ tính. Các mô hình này chưa khai thác được hết những thế mạnh công nghệ của các chip đa nhân hay những hệ thống máy tính cụm và dung lượng càng ngày càng lớn của bộ nhớ chính. Bài báo này đề cập đến việc sử dụng mô hình H-Store nhằm mục đích khai thác được những kiến trúc đa nhân cũng như việc đưa toàn bộ dữ liệu vào trong bộ nhớ, từ đó có thể nâng cao được hiệu năng xử lý các giao tác đồng thời từ phía người dùng. Phần thực nghiệm với bài toán thực tế trong Đại học Quốc gia Hà Nội liên quan đến việc quá tải hệ thống khi sinh viên đăng ký...