Browsing by Subject Lipid

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 114_KyYeuHoiNghiKHCNTuoiTreCacTruongDHCDYDuocVietNamLanThuXVIII_2016_p472-477.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đặng, Thị Thu Hằng; Lê, Đức Cường; Đặng, Thị Thu Hằng; Phạm, Thị Dung (2016)

 • Nghiên cứu được tiến hành trên 121 người trung cao tuổi đang sống bình thường tại hai xã Minh Khai và Tân ■Phong huyện Vũ Thư, Thải Bình và được xếp thành 2 nhóm: nhóm tăng lipid máu tiên phát gồm 96 người đượcchần đoân lần đầu có rói loạn lipid máu và được chia thành 3 type, mỗi type 32 người gồm type Ha, llb và IV theophân loại của Fredrickson, nhóm chứng gồm 25 người khỏe mạnh. Mục tiêu của đề tài: nghiên cứu sự biến đổi đông - cầm máu ở các nhóm đối tượng có rối loạn lipid máu nguyên phât và xác định tỷ lệ có rối loạn đông cầm máu trên nhóm đối tượng tăng lipid mâu.

 • 00060000109.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lưu, Thị Thu Phương; Phạm, Trọng Khá; Nguyễn, Thị Tú Linh (2010)

 • 1.Tổng quan tài liệu: Lipid và lipoprotein máu; Mướp đắng và tác dụng sinh học của mướp đắng. 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu; Phương pháp. 3. Kết quả nghiên cứu: Kết quả mô hình gây tăng lipid máu thực nghiệm trên chuột nhắt trắng; Tác dụng giảm hàm lượng lipid máu thực nghiệm trên chuột nhắt trắng. 4. Bàn luận: về mô hình gây tăng lipid máu thực nghiệm trên chuột nhắt trắng; Về sự giảm hàm lượng lipid máu của mướp đắng Xây dựng thành công mô hình gây tăng lipid máu thực nghiệm trên chuột nhắt trắng bằng chế độ ăn giàu cholesterol Sau 14 ngày liên tục uống dịch ép mướp đắng tươi, hàm lượng lipid máu chuột nhắt trắng không có sự khác biệt so với đối ...

 • 01050000320_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Quốc Dương;  Advisor: Đỗ, Ngọc Liên (2011)

 • Xác định được khả năng hạ glucose và lipid máu của các cao phân đoạn dịch chiết vỏ quả măng cụt trên mô hình chuột béo phì. Tìm hiểu khả năng hạ glucose của các cao phân đoạn dịch chiết vỏ quả măng cụt trên mô hình chuột ĐTĐ typ 2. Nghiên cứu ảnh hưởng của các cao phân đoạn dịch chiết vỏ quả măng cụt lên các chỉ số enzym gan GOT và GPT trên mô hình chuột ĐTĐ typ 2. Khảo sát hoạt tính của vỏ quả măng cụt trong việc ức chế enzym glucosidase.

 • 01050000320.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Quốc Dương;  Advisor: Đỗ, Ngọc Liên (2011)

 • Xác định được khả năng hạ glucose và lipid máu của các cao phân đoạn dịch chiết vỏ quả măng cụt trên mô hình chuột béo phì. Tìm hiểu khả năng hạ glucose của các cao phân đoạn dịch chiết vỏ quả măng cụt trên mô hình chuột ĐTĐ typ 2. Nghiên cứu ảnh hưởng của các cao phân đoạn dịch chiết vỏ quả măng cụt lên các chỉ số enzym gan GOT và GPT trên mô hình chuột ĐTĐ typ 2. Khảo sát hoạt tính của vỏ quả măng cụt trong việc ức chế enzym glucosidase.

 • Statistical Optimization of Culture Media for Growth and Lipid Production of Botryococcus braunii LB572.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hai-Linh Tran; JI-Sue Kwon; Z-Hun Kim; Youkwan Oh; Choul-Gyun Lee (2009-08-09)

 • Botryococcus braunii has an outstanding ability to produce lipid; however, it is a slow-growing green microalgae. Statistical optimization of growth media was performed to faster growth and to increase lipid concentration. The effect of media composition on the growth of B. braunii LB572 was examined using fractional factorial design and central composite design. The media components examined include sodium carbonate, potassium phosphate, calcium chloride, magnesium sulfate, ferric citrate, and sodium nitrate. The results indicated that potassium phosphate and magnesium sulfate were major impact factors. The optimum concentrations of potassium phosphate and magnesium sulphate were fou...

Browsing by Subject Lipid

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 114_KyYeuHoiNghiKHCNTuoiTreCacTruongDHCDYDuocVietNamLanThuXVIII_2016_p472-477.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đặng, Thị Thu Hằng; Lê, Đức Cường; Đặng, Thị Thu Hằng; Phạm, Thị Dung (2016)

 • Nghiên cứu được tiến hành trên 121 người trung cao tuổi đang sống bình thường tại hai xã Minh Khai và Tân ■Phong huyện Vũ Thư, Thải Bình và được xếp thành 2 nhóm: nhóm tăng lipid máu tiên phát gồm 96 người đượcchần đoân lần đầu có rói loạn lipid máu và được chia thành 3 type, mỗi type 32 người gồm type Ha, llb và IV theophân loại của Fredrickson, nhóm chứng gồm 25 người khỏe mạnh. Mục tiêu của đề tài: nghiên cứu sự biến đổi đông - cầm máu ở các nhóm đối tượng có rối loạn lipid máu nguyên phât và xác định tỷ lệ có rối loạn đông cầm máu trên nhóm đối tượng tăng lipid mâu.

 • 00060000109.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lưu, Thị Thu Phương; Phạm, Trọng Khá; Nguyễn, Thị Tú Linh (2010)

 • 1.Tổng quan tài liệu: Lipid và lipoprotein máu; Mướp đắng và tác dụng sinh học của mướp đắng. 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu; Phương pháp. 3. Kết quả nghiên cứu: Kết quả mô hình gây tăng lipid máu thực nghiệm trên chuột nhắt trắng; Tác dụng giảm hàm lượng lipid máu thực nghiệm trên chuột nhắt trắng. 4. Bàn luận: về mô hình gây tăng lipid máu thực nghiệm trên chuột nhắt trắng; Về sự giảm hàm lượng lipid máu của mướp đắng Xây dựng thành công mô hình gây tăng lipid máu thực nghiệm trên chuột nhắt trắng bằng chế độ ăn giàu cholesterol Sau 14 ngày liên tục uống dịch ép mướp đắng tươi, hàm lượng lipid máu chuột nhắt trắng không có sự khác biệt so với đối ...

 • 01050000320_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Quốc Dương;  Advisor: Đỗ, Ngọc Liên (2011)

 • Xác định được khả năng hạ glucose và lipid máu của các cao phân đoạn dịch chiết vỏ quả măng cụt trên mô hình chuột béo phì. Tìm hiểu khả năng hạ glucose của các cao phân đoạn dịch chiết vỏ quả măng cụt trên mô hình chuột ĐTĐ typ 2. Nghiên cứu ảnh hưởng của các cao phân đoạn dịch chiết vỏ quả măng cụt lên các chỉ số enzym gan GOT và GPT trên mô hình chuột ĐTĐ typ 2. Khảo sát hoạt tính của vỏ quả măng cụt trong việc ức chế enzym glucosidase.

 • 01050000320.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Quốc Dương;  Advisor: Đỗ, Ngọc Liên (2011)

 • Xác định được khả năng hạ glucose và lipid máu của các cao phân đoạn dịch chiết vỏ quả măng cụt trên mô hình chuột béo phì. Tìm hiểu khả năng hạ glucose của các cao phân đoạn dịch chiết vỏ quả măng cụt trên mô hình chuột ĐTĐ typ 2. Nghiên cứu ảnh hưởng của các cao phân đoạn dịch chiết vỏ quả măng cụt lên các chỉ số enzym gan GOT và GPT trên mô hình chuột ĐTĐ typ 2. Khảo sát hoạt tính của vỏ quả măng cụt trong việc ức chế enzym glucosidase.

 • Statistical Optimization of Culture Media for Growth and Lipid Production of Botryococcus braunii LB572.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hai-Linh Tran; JI-Sue Kwon; Z-Hun Kim; Youkwan Oh; Choul-Gyun Lee (2009-08-09)

 • Botryococcus braunii has an outstanding ability to produce lipid; however, it is a slow-growing green microalgae. Statistical optimization of growth media was performed to faster growth and to increase lipid concentration. The effect of media composition on the growth of B. braunii LB572 was examined using fractional factorial design and central composite design. The media components examined include sodium carbonate, potassium phosphate, calcium chloride, magnesium sulfate, ferric citrate, and sodium nitrate. The results indicated that potassium phosphate and magnesium sulfate were major impact factors. The optimum concentrations of potassium phosphate and magnesium sulphate were fou...