Browsing by Subject Ma trận

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050000534.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Chu, Văn Thịnh (2011)

  • Trình bày quá trình phân rã muon: yếu tố ma trận của quá trình phân rã; tốc độ phân rã của quá trình. Tìm hiểu đóng góp của bổ chính tương tác điện từ cho phân rã muon: giới thiệu cách tìm biên độ của phép dời chuyển cho quá trình; phương pháp cho quá trình; phương pháp điều chỉnh thứ nguyên cho quá trình.

Browsing by Subject Ma trận

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050000534.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Chu, Văn Thịnh (2011)

  • Trình bày quá trình phân rã muon: yếu tố ma trận của quá trình phân rã; tốc độ phân rã của quá trình. Tìm hiểu đóng góp của bổ chính tương tác điện từ cho phân rã muon: giới thiệu cách tìm biên độ của phép dời chuyển cho quá trình; phương pháp cho quá trình; phương pháp điều chỉnh thứ nguyên cho quá trình.