Browsing by Subject Quản trị văn phòng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 45
 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học 44.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Thị Diệu Linh; Nguyễn, Anh Thư (2014)

 • Đổi mói phương pháp giảng dạy theo hướng khuyến khích sự tham gia sâu của sinh viên vào quá trình đào tạo để tăng sự chủ động của họ trong việc tiếp thu, sáng tạo tri thức đang là một vấn đề rất được quan tâm trong giáo dục đại học ở Việt Nam. Nhiều phương pháp giảng dạy tích cực theo hưóng này đã được nghiên cứu, thử nghiệm và phổ biến ở Việt Nam như học tập dựa trên vân đề, học tập dựa trên tình huống, học tập theo dự án. Tuy nhiên, việc áp dụng các phương pháp này không thể giông nhau ở các ngành đào tạo (ví dụ: khoa học tự nhiên, kỷ thuật, khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế và quản lý) và các cơ sở đào tạo (ví dụ: đại học công lập và đại học ngoài công lập, cao đẳng/ trung cấp...

 • V_L2_01809.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Diệu Linh (2009)

 • Giới thiệu về thành phần, nội dung và ý nghĩa của tài liệu lưu trữ cấp huyện ở Hà Nội. Phân tích thực trạng công tác lưu trữ cấp huyện của Hà Nội: Tình hình tổ chức, biên chế, tình hình thực hiện các nghiệp vụ lưu trữ và công tác quản lý nhà nước về công tác lưu trữ ở cấp huyện. Đưa ra những hạn chế, nguyên nhân cơ bản của công tác lưu trữ cấp huyện tại Hà Nội và đề ra giải pháp sau: Thể chế hóa quy định của pháp luật về công tác lưu trữ; ổn định tổ chức cho lưu trữ; chuẩn hóa hệ thống công cụ hướng dẫn và thực hiện chính xác, thống nhất nghiệp vụ lưu trữ; tăng cường vai trò của cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương; bổ sung số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ...

 • V_L2_01809_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Diệu Linh;  Advisor: Vương, Đình Quyền (2009)

 • Giới thiệu về thành phần, nội dung và ý nghĩa của tài liệu lưu trữ cấp huyện ở Hà Nội. Phân tích thực trạng công tác lưu trữ cấp huyện của Hà Nội: Tình hình tổ chức, biên chế, tình hình thực hiện các nghiệp vụ lưu trữ và công tác quản lý nhà nước về công t (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Lưu trữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hồng;  Advisor: Cam, Anh Tuấn (2021)

 • Luận văn đã đưa ra và phân tích được thực trạng việc triển khai thực hiện công tác chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, ĐHQGHN. Từ đó kiến nghị, đề xuất những giải pháp có tính khả thi, phù hợp với tính chất và lĩnh vực làm việc của đơn vị để có thể ngày càng hoàn thiện hơn về công tác quản trị văn phòng nói chung và công tác chuẩn hóa nói riêng. Bên cạnh đó, luận văn còn được sử dụng như tài liệu tham khảo có tính ứng dụng cao đối với Trung tâm trong quá trình thực hiện công tác chuẩn hóa hoạt động văn phòng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Mai Hoa;  Advisor: Trần, Hoàng (2021)

 • Luận văn thực hiện giải quyết các nhiệm vụ sau:Hệ thống các vấn đề lý luận, khái niệm về chuẩn hóa nói chung và chuẩn hóa công tác tổ chức hội họp và sự kiện nói riêng. Khảo sát và đánh giá các biện pháp tổ chức hội họp và sự kiện tại Trường Đại học Thành Đông. Khảo sát các cuộc hội họp và sự kiện chưa được chuẩn hóa tại Trường Đại học Thành Đông. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để tiếp tục chuẩn hóa công tác tổ chức hội họp và sự kiện tại Trường Đại học Thành Đông

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Anh;  Advisor: Vũ, Thị Phụng (2021)

 • Luận văn khái quát cơ sở lý thuyết về tổ chức khoa học và chuẩn hóa hoạt động văn phòng. Khảo sát, đánh giá kết quả đồng thời nghiên cứu chỉ ra những vướng mắc, hạn chế của công tác chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Trung tâm hỗ trợ sinh viên hiện nay. Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp để tiếp tục chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Trung tâm hỗ trợ sinh viên.

 • 02050005915.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Đạt;  Advisor: Nguyễn, Liên Hương (2020-03-26)

 • Nghiên cứu xác định yêu cầu về năng lực tổ chức, quản lý công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ của lãnh đạo Văn phòng các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng. Khảo sát, đánh giá thực trạng năng lực tổ chức, quản lý công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ của lãnh đạo Văn phòng các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng; Xây dựng các giải pháp nhằm chuẩn hóa năng lực tổ chức, quản lý công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ của lãnh đạo Văn phòng các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng.

 • 02050000321_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Thanh;  Advisor: Đào, Xuân Chúc, người hướng dẫn (2010)

 • 153 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Lưu trữ và Quản trị văn phòng -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Nghiên cứu cơ sở lý luận, pháp lý công tác lưu trữ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường cao đẳng. Khảo sát thực tế việc tổ chức, quản lý công tác lưu trữ (tổ chức bộ phận lưu trữ, bố trí cán bộ, kho tàng, trang thiết bị, ban hành qu (...); Electronic Resources

 • KY_02651.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vương, Đình Quyền (2005)

 • Kể từ ngày thành lập (20-6-1996), đến nay Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng đã bước sang tuổi thứ 9. Trong hơn 8 năm qua, trên 500 sinh viên hệ chính quy của khóa 7 (từ khóa 39 đến khóa 45) đã tốt nghiệp; nhiều khóa đào tạo tại chức năng được mở ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam và trên 1000 sinh viên thuộc hệ thống này đã được nhận bằng Cử nhân khoa học Lưu trữ và Quản trị văn phòng của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Như vậy, trong thời gian chưa tới một thập niên, Khoa Lưu trữ học và Văn phòng quản trị đã cung cấp một nguồn nhân lực quan trọng có đại học chế độ về luu trữ học và văn phòng quản trị cho Đảng quân sự, Nhà nước, các tổ chức chí...

 • 02050006180.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Tỉnh;  Advisor: Cam, Anh Tuấn (2020)

 • Trình bày thực trạng bộ máy văn phòng tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Khái quát về chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của văn phòng và bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hoàn thiện bộ máy tổ chức bộ máy văn phòng tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

 • KY_00179.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Hương Giang (2007)

 • Do sự phát triển của kinh tế - xã hội, nhu cầu về cán bộ văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng ngày càng tăng. Nhu cầu trên dẫn đến việc hình thành rất nhiều cơ sở đào tạo về cán bộ văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng với nhiều cấp học khác nhau từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng đến đại học. Tuy nhiên với bề dày 40 năm đào tạo cán bộ văn thư, lưu trữ từ Khoa Lịch sử, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và sau này tiếp nối là Khoa Lưu trữ và Quản trị văn phòng thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội đã trở thành một trong những địa chỉ uy tín nhất về đào tạo cán bộ văn thư lưu trữ và quản trị văn phòng

 • 02050006112.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng;  Advisor: Đào, Đức Thuận (2019)

 • Khái quát lại những vấn đề về lý luận cơ bản văn hóa công sở (VHCS) nhằm nắm vững các nội dung cần thiết. Khảo sát, nghiên cứu, nhận xét, đánh giá VHCS của cơ quan TW Đoàn, từ đó tiến hành xây dựng “Quy chế văn hoá công sở”. Đề xuất một số một số giải pháp nâng cao chất lượng VHCS cho cơ quan TW Đoàn

 • KY_02658.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phan, Đình Nham (2005)

 • Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia đã mở nhiều khóa đào tạo ngành văn thư - lưu trữ và quản trị văn phòng. Chú trọng mở rộng công tác tham quan, khảo sát, hợp tác trong quan hệ quốc tế ứng dụng công nghệ thông tin vào chuyên ngành văn thư - lưu trữ, quản trị văn phòng, nâng cao chất lượng đào tạo, nguồn nhân lực cho công tác lưu trữ, cũng như quản trị văn phòng

 • DT_00295.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đào, Xuân Chúc (2004)

 • Nghiên cứu một số vấn đề lý luận liên quan đến quản trị và chức năng quản trị văn phòng, cụ thể là về tổ chức xây dựng kế hoạch, về tổ chức nhân sự, điều hành hoạt động, tổ chức lao động khoa học, trang thiết bị văn phòng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác văn phòng. Đánh giá ưu nhược điểm của công tác quản trị hành chính văn phòng hiện nay và đưa ra các giải pháp cho công tác quản trị Văn phòng trong thời kỳ đổi mới

Browsing by Subject Quản trị văn phòng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 45
 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học 44.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Thị Diệu Linh; Nguyễn, Anh Thư (2014)

 • Đổi mói phương pháp giảng dạy theo hướng khuyến khích sự tham gia sâu của sinh viên vào quá trình đào tạo để tăng sự chủ động của họ trong việc tiếp thu, sáng tạo tri thức đang là một vấn đề rất được quan tâm trong giáo dục đại học ở Việt Nam. Nhiều phương pháp giảng dạy tích cực theo hưóng này đã được nghiên cứu, thử nghiệm và phổ biến ở Việt Nam như học tập dựa trên vân đề, học tập dựa trên tình huống, học tập theo dự án. Tuy nhiên, việc áp dụng các phương pháp này không thể giông nhau ở các ngành đào tạo (ví dụ: khoa học tự nhiên, kỷ thuật, khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế và quản lý) và các cơ sở đào tạo (ví dụ: đại học công lập và đại học ngoài công lập, cao đẳng/ trung cấp...

 • V_L2_01809.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Diệu Linh (2009)

 • Giới thiệu về thành phần, nội dung và ý nghĩa của tài liệu lưu trữ cấp huyện ở Hà Nội. Phân tích thực trạng công tác lưu trữ cấp huyện của Hà Nội: Tình hình tổ chức, biên chế, tình hình thực hiện các nghiệp vụ lưu trữ và công tác quản lý nhà nước về công tác lưu trữ ở cấp huyện. Đưa ra những hạn chế, nguyên nhân cơ bản của công tác lưu trữ cấp huyện tại Hà Nội và đề ra giải pháp sau: Thể chế hóa quy định của pháp luật về công tác lưu trữ; ổn định tổ chức cho lưu trữ; chuẩn hóa hệ thống công cụ hướng dẫn và thực hiện chính xác, thống nhất nghiệp vụ lưu trữ; tăng cường vai trò của cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương; bổ sung số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ...

 • V_L2_01809_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Diệu Linh;  Advisor: Vương, Đình Quyền (2009)

 • Giới thiệu về thành phần, nội dung và ý nghĩa của tài liệu lưu trữ cấp huyện ở Hà Nội. Phân tích thực trạng công tác lưu trữ cấp huyện của Hà Nội: Tình hình tổ chức, biên chế, tình hình thực hiện các nghiệp vụ lưu trữ và công tác quản lý nhà nước về công t (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Lưu trữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hồng;  Advisor: Cam, Anh Tuấn (2021)

 • Luận văn đã đưa ra và phân tích được thực trạng việc triển khai thực hiện công tác chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, ĐHQGHN. Từ đó kiến nghị, đề xuất những giải pháp có tính khả thi, phù hợp với tính chất và lĩnh vực làm việc của đơn vị để có thể ngày càng hoàn thiện hơn về công tác quản trị văn phòng nói chung và công tác chuẩn hóa nói riêng. Bên cạnh đó, luận văn còn được sử dụng như tài liệu tham khảo có tính ứng dụng cao đối với Trung tâm trong quá trình thực hiện công tác chuẩn hóa hoạt động văn phòng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Mai Hoa;  Advisor: Trần, Hoàng (2021)

 • Luận văn thực hiện giải quyết các nhiệm vụ sau:Hệ thống các vấn đề lý luận, khái niệm về chuẩn hóa nói chung và chuẩn hóa công tác tổ chức hội họp và sự kiện nói riêng. Khảo sát và đánh giá các biện pháp tổ chức hội họp và sự kiện tại Trường Đại học Thành Đông. Khảo sát các cuộc hội họp và sự kiện chưa được chuẩn hóa tại Trường Đại học Thành Đông. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để tiếp tục chuẩn hóa công tác tổ chức hội họp và sự kiện tại Trường Đại học Thành Đông

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Anh;  Advisor: Vũ, Thị Phụng (2021)

 • Luận văn khái quát cơ sở lý thuyết về tổ chức khoa học và chuẩn hóa hoạt động văn phòng. Khảo sát, đánh giá kết quả đồng thời nghiên cứu chỉ ra những vướng mắc, hạn chế của công tác chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Trung tâm hỗ trợ sinh viên hiện nay. Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp để tiếp tục chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Trung tâm hỗ trợ sinh viên.

 • 02050005915.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Đạt;  Advisor: Nguyễn, Liên Hương (2020-03-26)

 • Nghiên cứu xác định yêu cầu về năng lực tổ chức, quản lý công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ của lãnh đạo Văn phòng các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng. Khảo sát, đánh giá thực trạng năng lực tổ chức, quản lý công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ của lãnh đạo Văn phòng các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng; Xây dựng các giải pháp nhằm chuẩn hóa năng lực tổ chức, quản lý công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ của lãnh đạo Văn phòng các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng.

 • 02050000321_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Thanh;  Advisor: Đào, Xuân Chúc, người hướng dẫn (2010)

 • 153 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Lưu trữ và Quản trị văn phòng -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Nghiên cứu cơ sở lý luận, pháp lý công tác lưu trữ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường cao đẳng. Khảo sát thực tế việc tổ chức, quản lý công tác lưu trữ (tổ chức bộ phận lưu trữ, bố trí cán bộ, kho tàng, trang thiết bị, ban hành qu (...); Electronic Resources

 • KY_02651.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vương, Đình Quyền (2005)

 • Kể từ ngày thành lập (20-6-1996), đến nay Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng đã bước sang tuổi thứ 9. Trong hơn 8 năm qua, trên 500 sinh viên hệ chính quy của khóa 7 (từ khóa 39 đến khóa 45) đã tốt nghiệp; nhiều khóa đào tạo tại chức năng được mở ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam và trên 1000 sinh viên thuộc hệ thống này đã được nhận bằng Cử nhân khoa học Lưu trữ và Quản trị văn phòng của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Như vậy, trong thời gian chưa tới một thập niên, Khoa Lưu trữ học và Văn phòng quản trị đã cung cấp một nguồn nhân lực quan trọng có đại học chế độ về luu trữ học và văn phòng quản trị cho Đảng quân sự, Nhà nước, các tổ chức chí...

 • 02050006180.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Tỉnh;  Advisor: Cam, Anh Tuấn (2020)

 • Trình bày thực trạng bộ máy văn phòng tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Khái quát về chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của văn phòng và bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hoàn thiện bộ máy tổ chức bộ máy văn phòng tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

 • KY_00179.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Hương Giang (2007)

 • Do sự phát triển của kinh tế - xã hội, nhu cầu về cán bộ văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng ngày càng tăng. Nhu cầu trên dẫn đến việc hình thành rất nhiều cơ sở đào tạo về cán bộ văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng với nhiều cấp học khác nhau từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng đến đại học. Tuy nhiên với bề dày 40 năm đào tạo cán bộ văn thư, lưu trữ từ Khoa Lịch sử, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và sau này tiếp nối là Khoa Lưu trữ và Quản trị văn phòng thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội đã trở thành một trong những địa chỉ uy tín nhất về đào tạo cán bộ văn thư lưu trữ và quản trị văn phòng

 • 02050006112.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng;  Advisor: Đào, Đức Thuận (2019)

 • Khái quát lại những vấn đề về lý luận cơ bản văn hóa công sở (VHCS) nhằm nắm vững các nội dung cần thiết. Khảo sát, nghiên cứu, nhận xét, đánh giá VHCS của cơ quan TW Đoàn, từ đó tiến hành xây dựng “Quy chế văn hoá công sở”. Đề xuất một số một số giải pháp nâng cao chất lượng VHCS cho cơ quan TW Đoàn

 • KY_02658.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phan, Đình Nham (2005)

 • Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia đã mở nhiều khóa đào tạo ngành văn thư - lưu trữ và quản trị văn phòng. Chú trọng mở rộng công tác tham quan, khảo sát, hợp tác trong quan hệ quốc tế ứng dụng công nghệ thông tin vào chuyên ngành văn thư - lưu trữ, quản trị văn phòng, nâng cao chất lượng đào tạo, nguồn nhân lực cho công tác lưu trữ, cũng như quản trị văn phòng

 • DT_00295.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đào, Xuân Chúc (2004)

 • Nghiên cứu một số vấn đề lý luận liên quan đến quản trị và chức năng quản trị văn phòng, cụ thể là về tổ chức xây dựng kế hoạch, về tổ chức nhân sự, điều hành hoạt động, tổ chức lao động khoa học, trang thiết bị văn phòng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác văn phòng. Đánh giá ưu nhược điểm của công tác quản trị hành chính văn phòng hiện nay và đưa ra các giải pháp cho công tác quản trị Văn phòng trong thời kỳ đổi mới