Browsing by Subject Quản trị văn phòng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 43 to 45 of 45
 • CVv198S82007040.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Xuân Chúc (2007)

 • Văn phòng là một bộ phận không thể thiếu được ở bất cứ cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp nào. Đó là bộ phận có chức năng tham mưu, giúp việc cho các cấp lãnh đạo và quản lý. Bộ phận này phải thường xuyên cập nhật, thu thập, xử lý... thông tin để bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác, toàn diện cho hoạt động quản lý, tổ chức.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Huệ Dương;  Advisor: Phạm, Thị Diệu Linh (2021)

 • Nội dung nghiên cứu đề tài là: hệ thống và cung cấp được những vấn đề lý luận và lý thuyết về đảm bảo an toàn thông tin, an toàn thông tin mạng và văn phòng, hoạt động văn phòng. Tổng hợp khái quát cơ sở pháp lý về đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến một số hoạt động văn phòng. Khảo sát, mô tả, đánh giá những hoạt động văn phòng thường xuyên diễn ra tại Cục An toàn thông tin được thực hiện công tác đảm bảo an toàn thông tin. Nghiên cứu và đề xuất một số biện pháp phù hợp để hoàn thiện công tác đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động văn phòng tại một số cơ quan hành chính nhà nước dựa trên những áp dụng tại Cục An toàn thông tin.

 • KY_02655.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Văn, Tất Thu (2005)

 • Văn phòng là một bộ phận cấu thành, một đơn vị tổ chức không thể thiếu được đối với bất kỳ cơ quan nào. Văn phòng rư đời và tồn tại cùng với sự ra đời và tồn tại cơ quan. Chừng nào cơ quan quản lý Nhà nước còn lại thì chừng đó văn phòng còn lại. Các tổ chức đơn vị, hay các đơn vị chức năng của cơ quan có sự nhập, giải thế, có thể lúc này, lúc khác không thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan giao.

Browsing by Subject Quản trị văn phòng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 43 to 45 of 45
 • CVv198S82007040.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Xuân Chúc (2007)

 • Văn phòng là một bộ phận không thể thiếu được ở bất cứ cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp nào. Đó là bộ phận có chức năng tham mưu, giúp việc cho các cấp lãnh đạo và quản lý. Bộ phận này phải thường xuyên cập nhật, thu thập, xử lý... thông tin để bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác, toàn diện cho hoạt động quản lý, tổ chức.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Huệ Dương;  Advisor: Phạm, Thị Diệu Linh (2021)

 • Nội dung nghiên cứu đề tài là: hệ thống và cung cấp được những vấn đề lý luận và lý thuyết về đảm bảo an toàn thông tin, an toàn thông tin mạng và văn phòng, hoạt động văn phòng. Tổng hợp khái quát cơ sở pháp lý về đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến một số hoạt động văn phòng. Khảo sát, mô tả, đánh giá những hoạt động văn phòng thường xuyên diễn ra tại Cục An toàn thông tin được thực hiện công tác đảm bảo an toàn thông tin. Nghiên cứu và đề xuất một số biện pháp phù hợp để hoàn thiện công tác đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động văn phòng tại một số cơ quan hành chính nhà nước dựa trên những áp dụng tại Cục An toàn thông tin.

 • KY_02655.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Văn, Tất Thu (2005)

 • Văn phòng là một bộ phận cấu thành, một đơn vị tổ chức không thể thiếu được đối với bất kỳ cơ quan nào. Văn phòng rư đời và tồn tại cùng với sự ra đời và tồn tại cơ quan. Chừng nào cơ quan quản lý Nhà nước còn lại thì chừng đó văn phòng còn lại. Các tổ chức đơn vị, hay các đơn vị chức năng của cơ quan có sự nhập, giải thế, có thể lúc này, lúc khác không thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan giao.