Browsing by Subject Quản trị văn phòng ; Văn phòng ; Văn bản quản lý nhà nước ; Lễ tân văn phòng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050006076.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vương, Hoàng Oanh;  Advisor: Vũ, Thị Phụng (2019)

  • Làm rõ các khái niệm cơ bản liên quan đến lễ tân, lễ tân văn phòng và tổ chức công tác lễ tân; đồng thời phân tích nội dung, nhiệm vụ và ý nghĩa, vai trò của công tác lễ tân; chức trách của bộ phận lễ tân trong các cơ quan, tổ chức. Khảo sát, đánh giá việc tổ chức, thực hiện công tác lễ tân tại Trường ĐHKHXH&NV, gồm các vấn đề cơ bản như: tổ chức bộ phận có chức năng tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo về công tác lễ tân; tuyển dụng và bố trí, phân công công việc cho nhân viên lễ tân chuyên trách; quy định và thực hiện các nghi thức về đón, tiếp khách; các nghi thức lễ tân trong hội họp, sự kiện; các nghi thức lễ tân nội bộ như tạo dựng hình ảnh cơ quan; phục vụ tại phòng làm việc của l...

Browsing by Subject Quản trị văn phòng ; Văn phòng ; Văn bản quản lý nhà nước ; Lễ tân văn phòng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050006076.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vương, Hoàng Oanh;  Advisor: Vũ, Thị Phụng (2019)

  • Làm rõ các khái niệm cơ bản liên quan đến lễ tân, lễ tân văn phòng và tổ chức công tác lễ tân; đồng thời phân tích nội dung, nhiệm vụ và ý nghĩa, vai trò của công tác lễ tân; chức trách của bộ phận lễ tân trong các cơ quan, tổ chức. Khảo sát, đánh giá việc tổ chức, thực hiện công tác lễ tân tại Trường ĐHKHXH&NV, gồm các vấn đề cơ bản như: tổ chức bộ phận có chức năng tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo về công tác lễ tân; tuyển dụng và bố trí, phân công công việc cho nhân viên lễ tân chuyên trách; quy định và thực hiện các nghi thức về đón, tiếp khách; các nghi thức lễ tân trong hội họp, sự kiện; các nghi thức lễ tân nội bộ như tạo dựng hình ảnh cơ quan; phục vụ tại phòng làm việc của l...