Browsing by Subject Quốc văn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 12 of 12
 • Vấn đề quốc văn.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Ưng Trình (1943)

 • "Đem văn chương mà làm cho nước được vẻ vang, hạng người ấy, ngày trước có nhiều, đã làm cho nước Việt Nam nổi danh là nước văn hiến. Song văn chương sống theo thời đại, nay thời đại Hán học đã qua rồi, thời đại quốc văn lại đến, nhiều nhà đã viết tiểu thuyết, đã viết giáo khoa, viết lối phổ thông, là lối truyền bá."

 • 20210127061054.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Long Điền (1944)

 • "Trong quốc văn thường có những chữ gọi là bệnh tự, tức là những chữ có thể gán vào một ý thô tục, nên các nhà văn đứng đắn không mấy khi dùng nhầ, như chữ "trăng gió" trên đây, chữ "mây mưa", chữ "lầu xanh". Khi làm văn các bậc tiền hiền thường rất chú ý"

 • 20210215093922.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Tố (1944)

 • "Tác giả tìm tòi lượm nhặt được nhiều tài liệu, xếp đặt lần lượt rõ ràng, phê bình nhiều câu đích đáng, thật là một quyển sách có giá trị mà đầy đủ hơn hết, khiến cho ai ai cũng phải nhớ đến một vị khai quốc công thần, vì nước quyên sinh ... "

 • 20210116211557.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Hoa Bằng (1943)

 • "Thì ra những người trước rày vẫn ôm cái sứ mạng rao truyền quốc văn, tranh tiếc từng tấc quang âm, hoặc hụp lặn trong các thư viện, mơ lấy ít nhiều tài liệu dưới những lớp bụi thời gian phủ dày, hoặc cặm cụi trước ánh đèn dầu lạc, khi mờ, khi tỏ, bóp trán, rút ruột viết viết, xóa xóa trên những trang giấy lem nhem, vì mặt sau đã một lần viết kín, chỉ là một bầy "dã tràng" ... "

 • 20210103205906.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Lưu, Văn Lợi (1941)

 • "Đời Nhân Tôn nhà Trần, hình bộ Thượng Thư Nguyễn Thuyên bắt đầu dùng chữ nôm làm thơ phú, phỏng theo đường luật mà đặt luật thơ Nôm. Móng quốc văn khởi gây, người xướng cũng có kẻ họa; nhưng là bao. Đám sĩ phu vẫn khăng khăng tin tưởng rằng: chữ Hán văn mới là văn. Kết quả: sách trước tác bằng chữ hán văn đối với sách bằng văn nôm, trội hơn về lượng và có lẽ cả về phẩm nữa ..."

 • 02050000577_Tom_tat.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quang Huy;  Advisor: Phạm, Văn Khoái (2011)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Electronic Resources; Giới thiệu về Thiện đàn, phong trào Thiện đàn, giáng bút và vấn đề in kinh giáng bút đầu thế kỷ XX cũng như quốc văn Nôm trong kinh giáng bút từ góc nhìn số lượng. Nghiên cứu 3 tập kinh giáng bút (Tăng quảng Minh thiện Quốc âm chân kinh 曾廣明善國音真經 (1904); Ta (...)

 • 20210109234947.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Vi Dung (1943)

 • "Chẳng nói tất ai cũng biết rằng văn chương của một nước trông cậy vào phái trí thức. Tuy văn chương Việt Nam có một phần hương hỏa rất tốt đẹp do phái bình dân, thôn dã để lại và vẫn đương tô điểm thêm, ấy là thể ca dao phong phú, nhẹ nhàng nhưng văn chương ta vẫn phải theo lệ chung là trồng cây vào đám "sĩ" ..."

 • 20210215094351.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Tố (1944)

 • "Tác giả bài Thấy đâu nói đó mới trả lời trong báo Thanh niên số 3, ngày 29 tháng tư tây vừa rồi, Về chữ "thà" và "chẳng thà" không đoạn nào được rành rọt, đoạn nào cũng "lúng túng như thợ vụng mất kim", lại dẫn thiếu, dịch sai và "kém thành thực" ... "

Browsing by Subject Quốc văn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 12 of 12
 • Vấn đề quốc văn.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Ưng Trình (1943)

 • "Đem văn chương mà làm cho nước được vẻ vang, hạng người ấy, ngày trước có nhiều, đã làm cho nước Việt Nam nổi danh là nước văn hiến. Song văn chương sống theo thời đại, nay thời đại Hán học đã qua rồi, thời đại quốc văn lại đến, nhiều nhà đã viết tiểu thuyết, đã viết giáo khoa, viết lối phổ thông, là lối truyền bá."

 • 20210127061054.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Long Điền (1944)

 • "Trong quốc văn thường có những chữ gọi là bệnh tự, tức là những chữ có thể gán vào một ý thô tục, nên các nhà văn đứng đắn không mấy khi dùng nhầ, như chữ "trăng gió" trên đây, chữ "mây mưa", chữ "lầu xanh". Khi làm văn các bậc tiền hiền thường rất chú ý"

 • 20210215093922.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Tố (1944)

 • "Tác giả tìm tòi lượm nhặt được nhiều tài liệu, xếp đặt lần lượt rõ ràng, phê bình nhiều câu đích đáng, thật là một quyển sách có giá trị mà đầy đủ hơn hết, khiến cho ai ai cũng phải nhớ đến một vị khai quốc công thần, vì nước quyên sinh ... "

 • 20210116211557.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Hoa Bằng (1943)

 • "Thì ra những người trước rày vẫn ôm cái sứ mạng rao truyền quốc văn, tranh tiếc từng tấc quang âm, hoặc hụp lặn trong các thư viện, mơ lấy ít nhiều tài liệu dưới những lớp bụi thời gian phủ dày, hoặc cặm cụi trước ánh đèn dầu lạc, khi mờ, khi tỏ, bóp trán, rút ruột viết viết, xóa xóa trên những trang giấy lem nhem, vì mặt sau đã một lần viết kín, chỉ là một bầy "dã tràng" ... "

 • 20210103205906.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Lưu, Văn Lợi (1941)

 • "Đời Nhân Tôn nhà Trần, hình bộ Thượng Thư Nguyễn Thuyên bắt đầu dùng chữ nôm làm thơ phú, phỏng theo đường luật mà đặt luật thơ Nôm. Móng quốc văn khởi gây, người xướng cũng có kẻ họa; nhưng là bao. Đám sĩ phu vẫn khăng khăng tin tưởng rằng: chữ Hán văn mới là văn. Kết quả: sách trước tác bằng chữ hán văn đối với sách bằng văn nôm, trội hơn về lượng và có lẽ cả về phẩm nữa ..."

 • 02050000577_Tom_tat.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quang Huy;  Advisor: Phạm, Văn Khoái (2011)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Electronic Resources; Giới thiệu về Thiện đàn, phong trào Thiện đàn, giáng bút và vấn đề in kinh giáng bút đầu thế kỷ XX cũng như quốc văn Nôm trong kinh giáng bút từ góc nhìn số lượng. Nghiên cứu 3 tập kinh giáng bút (Tăng quảng Minh thiện Quốc âm chân kinh 曾廣明善國音真經 (1904); Ta (...)

 • 20210109234947.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Vi Dung (1943)

 • "Chẳng nói tất ai cũng biết rằng văn chương của một nước trông cậy vào phái trí thức. Tuy văn chương Việt Nam có một phần hương hỏa rất tốt đẹp do phái bình dân, thôn dã để lại và vẫn đương tô điểm thêm, ấy là thể ca dao phong phú, nhẹ nhàng nhưng văn chương ta vẫn phải theo lệ chung là trồng cây vào đám "sĩ" ..."

 • 20210215094351.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Tố (1944)

 • "Tác giả bài Thấy đâu nói đó mới trả lời trong báo Thanh niên số 3, ngày 29 tháng tư tây vừa rồi, Về chữ "thà" và "chẳng thà" không đoạn nào được rành rọt, đoạn nào cũng "lúng túng như thợ vụng mất kim", lại dẫn thiếu, dịch sai và "kém thành thực" ... "