Browsing by Subject Quốc văn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10 to 12 of 12
 • 02050000577_Tom_tat.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quang Huy;  Advisor: Phạm, Văn Khoái (2011)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Electronic Resources; Giới thiệu về Thiện đàn, phong trào Thiện đàn, giáng bút và vấn đề in kinh giáng bút đầu thế kỷ XX cũng như quốc văn Nôm trong kinh giáng bút từ góc nhìn số lượng. Nghiên cứu 3 tập kinh giáng bút (Tăng quảng Minh thiện Quốc âm chân kinh 曾廣明善國音真經 (1904); Ta (...)

 • 20210109234947.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Vi Dung (1943)

 • "Chẳng nói tất ai cũng biết rằng văn chương của một nước trông cậy vào phái trí thức. Tuy văn chương Việt Nam có một phần hương hỏa rất tốt đẹp do phái bình dân, thôn dã để lại và vẫn đương tô điểm thêm, ấy là thể ca dao phong phú, nhẹ nhàng nhưng văn chương ta vẫn phải theo lệ chung là trồng cây vào đám "sĩ" ..."

 • 20210215094351.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Tố (1944)

 • "Tác giả bài Thấy đâu nói đó mới trả lời trong báo Thanh niên số 3, ngày 29 tháng tư tây vừa rồi, Về chữ "thà" và "chẳng thà" không đoạn nào được rành rọt, đoạn nào cũng "lúng túng như thợ vụng mất kim", lại dẫn thiếu, dịch sai và "kém thành thực" ... "

Browsing by Subject Quốc văn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10 to 12 of 12
 • 02050000577_Tom_tat.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quang Huy;  Advisor: Phạm, Văn Khoái (2011)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Electronic Resources; Giới thiệu về Thiện đàn, phong trào Thiện đàn, giáng bút và vấn đề in kinh giáng bút đầu thế kỷ XX cũng như quốc văn Nôm trong kinh giáng bút từ góc nhìn số lượng. Nghiên cứu 3 tập kinh giáng bút (Tăng quảng Minh thiện Quốc âm chân kinh 曾廣明善國音真經 (1904); Ta (...)

 • 20210109234947.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Vi Dung (1943)

 • "Chẳng nói tất ai cũng biết rằng văn chương của một nước trông cậy vào phái trí thức. Tuy văn chương Việt Nam có một phần hương hỏa rất tốt đẹp do phái bình dân, thôn dã để lại và vẫn đương tô điểm thêm, ấy là thể ca dao phong phú, nhẹ nhàng nhưng văn chương ta vẫn phải theo lệ chung là trồng cây vào đám "sĩ" ..."

 • 20210215094351.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Tố (1944)

 • "Tác giả bài Thấy đâu nói đó mới trả lời trong báo Thanh niên số 3, ngày 29 tháng tư tây vừa rồi, Về chữ "thà" và "chẳng thà" không đoạn nào được rành rọt, đoạn nào cũng "lúng túng như thợ vụng mất kim", lại dẫn thiếu, dịch sai và "kém thành thực" ... "