Browsing by Subject Quốc văn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050000577_Tom_tat.PDF.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Quang Huy;  Advisor: Phạm, Văn Khoái (2011)

  • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Electronic Resources; Giới thiệu về Thiện đàn, phong trào Thiện đàn, giáng bút và vấn đề in kinh giáng bút đầu thế kỷ XX cũng như quốc văn Nôm trong kinh giáng bút từ góc nhìn số lượng. Nghiên cứu 3 tập kinh giáng bút (Tăng quảng Minh thiện Quốc âm chân kinh 曾廣明善國音真經 (1904); Ta (...)

Browsing by Subject Quốc văn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050000577_Tom_tat.PDF.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Quang Huy;  Advisor: Phạm, Văn Khoái (2011)

  • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Electronic Resources; Giới thiệu về Thiện đàn, phong trào Thiện đàn, giáng bút và vấn đề in kinh giáng bút đầu thế kỷ XX cũng như quốc văn Nôm trong kinh giáng bút từ góc nhìn số lượng. Nghiên cứu 3 tập kinh giáng bút (Tăng quảng Minh thiện Quốc âm chân kinh 曾廣明善國音真經 (1904); Ta (...)