Browsing by Subject Quốc văn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 11 to 12 of 12
 • 20210109234947.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Vi Dung (1943)

 • "Chẳng nói tất ai cũng biết rằng văn chương của một nước trông cậy vào phái trí thức. Tuy văn chương Việt Nam có một phần hương hỏa rất tốt đẹp do phái bình dân, thôn dã để lại và vẫn đương tô điểm thêm, ấy là thể ca dao phong phú, nhẹ nhàng nhưng văn chương ta vẫn phải theo lệ chung là trồng cây vào đám "sĩ" ..."

 • 20210215094351.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Tố (1944)

 • "Tác giả bài Thấy đâu nói đó mới trả lời trong báo Thanh niên số 3, ngày 29 tháng tư tây vừa rồi, Về chữ "thà" và "chẳng thà" không đoạn nào được rành rọt, đoạn nào cũng "lúng túng như thợ vụng mất kim", lại dẫn thiếu, dịch sai và "kém thành thực" ... "

Browsing by Subject Quốc văn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 11 to 12 of 12
 • 20210109234947.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Vi Dung (1943)

 • "Chẳng nói tất ai cũng biết rằng văn chương của một nước trông cậy vào phái trí thức. Tuy văn chương Việt Nam có một phần hương hỏa rất tốt đẹp do phái bình dân, thôn dã để lại và vẫn đương tô điểm thêm, ấy là thể ca dao phong phú, nhẹ nhàng nhưng văn chương ta vẫn phải theo lệ chung là trồng cây vào đám "sĩ" ..."

 • 20210215094351.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Tố (1944)

 • "Tác giả bài Thấy đâu nói đó mới trả lời trong báo Thanh niên số 3, ngày 29 tháng tư tây vừa rồi, Về chữ "thà" và "chẳng thà" không đoạn nào được rành rọt, đoạn nào cũng "lúng túng như thợ vụng mất kim", lại dẫn thiếu, dịch sai và "kém thành thực" ... "