Browsing by Subject Quan hệ đại diện theo uỷ quyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L0_00354_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đinh, Thị Thanh Thuỷ;  Advisor: Nguyễn, Am Hiểu (2004)

  • Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về quan hệ đại diện theo uỷ quyền trong hoạt động thương mại. Nghiên cứu thực trạng pháp luật về quan hệ đại diện theo uỷ quyền trong hệ thống pháp luật nói chung và hoạt động thương mại nói riêng. Trên cơ sở đó đưa ra nh (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004

Browsing by Subject Quan hệ đại diện theo uỷ quyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L0_00354_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đinh, Thị Thanh Thuỷ;  Advisor: Nguyễn, Am Hiểu (2004)

  • Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về quan hệ đại diện theo uỷ quyền trong hoạt động thương mại. Nghiên cứu thực trạng pháp luật về quan hệ đại diện theo uỷ quyền trong hệ thống pháp luật nói chung và hoạt động thương mại nói riêng. Trên cơ sở đó đưa ra nh (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004