Browsing by Subject Quan hệ đối ngoại

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 106.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Võ, Đình Hường (2001)

 • Mối quan hệ Việt – Lào vốn có từ lâu đời. Ngay từ thời kỳ tiền sử, Việt Nam và Lào đã là hai nước láng giềng của nhau, có chung nền văn hóa hòa Bình rực rỡ và mang dấu ấn đậm nhất ở Đông Nam Á. Sự tương đồng về mặt văn hóa giữa Việt Nam và Lào không chỉ được thể hiện đậm nét trong văn hóa hòa bình mà cả trong văn hóa Đông Sơn lừng lẫy sau đó nữa. Không phải ở đâu cũng có được mối quan hệ như vậy. Đó thực sự là mối quan hệ hiếm có trên thế giới, chỉ có một mà không có hai ở Đông Nam Á. Nhiều nghành khoa học, nhiều nhà khoa học, nhiều nhà văn nghệ sĩ Việt Nam và Lào đã dành nhiều tâm sức và trí lực để bàn về mối quan hệ này. Ở đây, trong phạm vi của một chuyên luận, chúng tôi không tham...

 • 02050005473.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Minh;  Advisor: Nguyễn, Tuấn Minh (2018)

 • - Luận văn làm rõ những cơ sở dẫn tới sự gia tăng cạnh tranh ảnh hưởng của Mỹ và Trung Quốc tại Myanmar trong giai đoạn 2009-2016 bao gồm: tình hình thế giới, khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Đông Nam Á và Myanmar; lợi ích chiến lược của Mỹ và Trung Quốc tại Myanmar và chính sách của hai quốc gia này tại Myanmar. - Luận văn phân tích sự gia tăng cạnh tranh ảnh hưởng của Mỹ và Trung Quốc tại Myanmar trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự và các lĩnh vực khác từ năm 2009 đến 2016, đồng thời đánh giá phản ứng chính sách của Myanmar đối với Mỹ và Trung Quốc. - Luận văn phân tích tác động của cạnh tranh ảnh hưởng Mỹ-Trung đến ...

 • 02050000339_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hải;  Advisor: Phạm, Minh Sơn (2010)

 • Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Làm rõ những khái niệm cơ bản, quá trình phát triển và vai trò của ngoại giao công chúng trong quan hệ đối ngoại của quốc gia. Làm rõ quá trình phát triển ngoại giao công chúng và những nội dung cơ bản của chính sách ngoại giao công chúng của Hàn Quốc. Phâ (...); Electronic Resources

 • 02050002375.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Vân Chị;  Advisor: Lưu, Minh Văn (2013)

 • Tập hợp và hệ thống hóa toàn bộ tư liệu liên quan đến quan điểm, chính sách đối ngoại của Mỹ đối với châu Phi thời kỳ chiến tranh Lạnh. Trên cơ sở phác họa bức tranh toàn cảnh về chính sách đối ngoại của Mỹ ở châu Phi sẽ chỉ ra những điều chỉnh của Mỹ trong chính sách đối với châu Phi từ sau chiến tranh Lạnh đến nay và phương thức triển khai cũng như các hoạt động cụ thể của Mỹ để thực hiện các chính sách này. Nghiên cứu và tìm hiểu về lợi ích cũng như những tính toán của Mỹ tại châu Phi, những hành động thực tế của Mỹ nhằm bảo đảm lợi ích của mình ở châu Phi. Đánh giá thành công và hạn chế của chính sách đối ngoại của Mỹ đối với châu Phi từ đó đưa ra nhận định về triển vọng chính s...

 • 02050006227.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Minh Hoàng;  Advisor: Phạm, Minh Sơn (2020)

 • Làm rõ cơ sở lý luận và những tác động của tình hình thế giới và trong nước tới quan hệ ngoại giao nhân dân Việt Nam - Liên bang Nga. Phân tích thực trạng và đánh giá cụ thể những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của ngoại giao nhân dân hai nước giai đoạn 2000 - 2018. Dự báo triển vọng và những giải pháp tăng cường ngoại giao nhân dân Việt Nam - LB Nga thời gian tới.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hwang, Gwi Yeon (2003)

 • This paper is organized into 5 chapters: Chapter 1. Describes the purpose and approach of the paper. Chapter 2. Explains the background of establishing diplomatic relations of two countries. Chapter 3 and 4 respectively deal with their diplomatic and economic relations for ten years. Finally. Chapter 5. Summarize the findings of the paper with forecasting a prospect for the relations between Vietnam and Korea

 • TC_02524.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Sửu (2010)

 • Chính sách đổi mới của Việt Nam đã tác động tích cực không chỉ quan hệ đối ngoại của Việt Nam mà còn cả với mối quan hệ của thủ đô Hà Nội với các tổ chức quốc t. Dựa trên các nguồn tài liệu khác nhau, bài viết này phân tích mối quan hệ của thành phố Hà Nội với các yoor chức quốc tinế hoạt động ở phạm vi khu vực và toàn cầu trong những năm 1986 – 2006. Các mối quan hệ thân thiện và hữu nghị giữa thủ đô Hà Nội với các tổ chức quốc tế đã tạo tiền đề quan trọng để Hà Nội tiếp nhận nhiều dự án và các khaonr hỗ trợ tài chính dưới hình thức khác nhau, tập trung vào ba nhóm lĩnh vực, thông qua nhiều cơ quan, ngành thành phố và trung ương. Kết quả của các mối quan hệ này đã tác động tích cực đ...

 • 02050006202.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế (2020)

 • Khái quát các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, từ đó rút ra những nội dung cần kế thừa, những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện. Khái quát hoàn cảnh lịch sử và phân tích chủ trương đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2001 - 2015. Phân tích thực tiễn chỉ đạo đối ngoại sự dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2001 - 2015. Nhận xét sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về hoạt động đối ngoại giai đoạn 2001 - 2015 và rút ra kinh nghiệm

Browsing by Subject Quan hệ đối ngoại

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 106.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Võ, Đình Hường (2001)

 • Mối quan hệ Việt – Lào vốn có từ lâu đời. Ngay từ thời kỳ tiền sử, Việt Nam và Lào đã là hai nước láng giềng của nhau, có chung nền văn hóa hòa Bình rực rỡ và mang dấu ấn đậm nhất ở Đông Nam Á. Sự tương đồng về mặt văn hóa giữa Việt Nam và Lào không chỉ được thể hiện đậm nét trong văn hóa hòa bình mà cả trong văn hóa Đông Sơn lừng lẫy sau đó nữa. Không phải ở đâu cũng có được mối quan hệ như vậy. Đó thực sự là mối quan hệ hiếm có trên thế giới, chỉ có một mà không có hai ở Đông Nam Á. Nhiều nghành khoa học, nhiều nhà khoa học, nhiều nhà văn nghệ sĩ Việt Nam và Lào đã dành nhiều tâm sức và trí lực để bàn về mối quan hệ này. Ở đây, trong phạm vi của một chuyên luận, chúng tôi không tham...

 • 02050005473.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Minh;  Advisor: Nguyễn, Tuấn Minh (2018)

 • - Luận văn làm rõ những cơ sở dẫn tới sự gia tăng cạnh tranh ảnh hưởng của Mỹ và Trung Quốc tại Myanmar trong giai đoạn 2009-2016 bao gồm: tình hình thế giới, khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Đông Nam Á và Myanmar; lợi ích chiến lược của Mỹ và Trung Quốc tại Myanmar và chính sách của hai quốc gia này tại Myanmar. - Luận văn phân tích sự gia tăng cạnh tranh ảnh hưởng của Mỹ và Trung Quốc tại Myanmar trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự và các lĩnh vực khác từ năm 2009 đến 2016, đồng thời đánh giá phản ứng chính sách của Myanmar đối với Mỹ và Trung Quốc. - Luận văn phân tích tác động của cạnh tranh ảnh hưởng Mỹ-Trung đến ...

 • 02050000339_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hải;  Advisor: Phạm, Minh Sơn (2010)

 • Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Làm rõ những khái niệm cơ bản, quá trình phát triển và vai trò của ngoại giao công chúng trong quan hệ đối ngoại của quốc gia. Làm rõ quá trình phát triển ngoại giao công chúng và những nội dung cơ bản của chính sách ngoại giao công chúng của Hàn Quốc. Phâ (...); Electronic Resources

 • 02050002375.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Vân Chị;  Advisor: Lưu, Minh Văn (2013)

 • Tập hợp và hệ thống hóa toàn bộ tư liệu liên quan đến quan điểm, chính sách đối ngoại của Mỹ đối với châu Phi thời kỳ chiến tranh Lạnh. Trên cơ sở phác họa bức tranh toàn cảnh về chính sách đối ngoại của Mỹ ở châu Phi sẽ chỉ ra những điều chỉnh của Mỹ trong chính sách đối với châu Phi từ sau chiến tranh Lạnh đến nay và phương thức triển khai cũng như các hoạt động cụ thể của Mỹ để thực hiện các chính sách này. Nghiên cứu và tìm hiểu về lợi ích cũng như những tính toán của Mỹ tại châu Phi, những hành động thực tế của Mỹ nhằm bảo đảm lợi ích của mình ở châu Phi. Đánh giá thành công và hạn chế của chính sách đối ngoại của Mỹ đối với châu Phi từ đó đưa ra nhận định về triển vọng chính s...

 • 02050006227.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Minh Hoàng;  Advisor: Phạm, Minh Sơn (2020)

 • Làm rõ cơ sở lý luận và những tác động của tình hình thế giới và trong nước tới quan hệ ngoại giao nhân dân Việt Nam - Liên bang Nga. Phân tích thực trạng và đánh giá cụ thể những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của ngoại giao nhân dân hai nước giai đoạn 2000 - 2018. Dự báo triển vọng và những giải pháp tăng cường ngoại giao nhân dân Việt Nam - LB Nga thời gian tới.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hwang, Gwi Yeon (2003)

 • This paper is organized into 5 chapters: Chapter 1. Describes the purpose and approach of the paper. Chapter 2. Explains the background of establishing diplomatic relations of two countries. Chapter 3 and 4 respectively deal with their diplomatic and economic relations for ten years. Finally. Chapter 5. Summarize the findings of the paper with forecasting a prospect for the relations between Vietnam and Korea

 • TC_02524.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Sửu (2010)

 • Chính sách đổi mới của Việt Nam đã tác động tích cực không chỉ quan hệ đối ngoại của Việt Nam mà còn cả với mối quan hệ của thủ đô Hà Nội với các tổ chức quốc t. Dựa trên các nguồn tài liệu khác nhau, bài viết này phân tích mối quan hệ của thành phố Hà Nội với các yoor chức quốc tinế hoạt động ở phạm vi khu vực và toàn cầu trong những năm 1986 – 2006. Các mối quan hệ thân thiện và hữu nghị giữa thủ đô Hà Nội với các tổ chức quốc tế đã tạo tiền đề quan trọng để Hà Nội tiếp nhận nhiều dự án và các khaonr hỗ trợ tài chính dưới hình thức khác nhau, tập trung vào ba nhóm lĩnh vực, thông qua nhiều cơ quan, ngành thành phố và trung ương. Kết quả của các mối quan hệ này đã tác động tích cực đ...

 • 02050006202.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế (2020)

 • Khái quát các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, từ đó rút ra những nội dung cần kế thừa, những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện. Khái quát hoàn cảnh lịch sử và phân tích chủ trương đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2001 - 2015. Phân tích thực tiễn chỉ đạo đối ngoại sự dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2001 - 2015. Nhận xét sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về hoạt động đối ngoại giai đoạn 2001 - 2015 và rút ra kinh nghiệm