Browsing by Subject Quan hệ Việt Nam-Lào

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 371(2007-3)_p28-36.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Thị Phương Nam (2007)

  • Quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Lào là quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện. Đây là mối quan hệ chiến lược bền vững được hình thành và phát triển do yêu cầu khách quan của cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung, vì độc lập tự do và yêu cầu trong xây dựng, trong đổi mới để phát triển đất nước mà cả hai gắn bó với nhau. Mối quan hệ truyền thống và đoàn kết chống ngoại xâm là cơ sở vững chắc cho sự đoàn kết và hợp tác Việt Nam-Lào trong các giai đoạn tiếp theo. Sau năm 1975, quan hệ hai nước vừa kết hợp giữa hai hình thức hợp tác truyền thống với các hình thức hợp tác trong điều kiện chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường v...

Browsing by Subject Quan hệ Việt Nam-Lào

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 371(2007-3)_p28-36.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Thị Phương Nam (2007)

  • Quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Lào là quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện. Đây là mối quan hệ chiến lược bền vững được hình thành và phát triển do yêu cầu khách quan của cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung, vì độc lập tự do và yêu cầu trong xây dựng, trong đổi mới để phát triển đất nước mà cả hai gắn bó với nhau. Mối quan hệ truyền thống và đoàn kết chống ngoại xâm là cơ sở vững chắc cho sự đoàn kết và hợp tác Việt Nam-Lào trong các giai đoạn tiếp theo. Sau năm 1975, quan hệ hai nước vừa kết hợp giữa hai hình thức hợp tác truyền thống với các hình thức hợp tác trong điều kiện chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường v...