Browsing by Subject Quan hệ vợ chồng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 4 of 4
  • V_L0_02740.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Thị Dịu;  Advisor: Trần, Văn Luyện, người hướng dẫn (2009)

  • 99 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng trong Bộ luật hình sự 1999, so sánh đối chiếu với tội tương ứng được quy định trong luật hình sự một số nước trên thế giới. Phân tích thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật (...); Electronic Resources

Browsing by Subject Quan hệ vợ chồng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 4 of 4
  • V_L0_02740.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Thị Dịu;  Advisor: Trần, Văn Luyện, người hướng dẫn (2009)

  • 99 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng trong Bộ luật hình sự 1999, so sánh đối chiếu với tội tương ứng được quy định trong luật hình sự một số nước trên thế giới. Phân tích thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật (...); Electronic Resources