Browsing by Subject Quan hệ xã hội

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • V_L2_01398.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hải;  Advisor: Lê, Thị Hà (2009)

 • Trình bày tổng quan các nghiên cứu về quan hệ xã hội, quan hệ xã hội của gái mại dâm và ảnh hưởng của các quan hệ xã hội tới hành vi bán dâm của gái mại dâm. Tiến hành nghiên cứu các quan hệ gia đình, huyết thống, bạn bè, xã hội... của gái mại dâm ở một số trung tâm chữa trị, giáo dục, lao động xã hội ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ các chiều hướng tác động và mức độ ảnh hưởng thực tế của các quan hệ xã hội đến gái mại dâm. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đạt được, đưa ra một số kiến nghị như: Tìm hiểu các mối quan hệ xã hội có ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến hành vi bán dâm, nhất là những nguyên nhân sâu xa dẫn họ vào con đường mại dâm; chỉ rõ sự ảnh hưởng của từng mối q...

 • VietNamTrongChuyenDoiCacHuongTiepCanLienNganh(18).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Văn Kham; Nguyễn, Văn Chiều (2016)

 • Bài viết này là một phần trong chương trình nghiên cứu về thực trạng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại các khu công nghiệp và khu đô thị ở Việt Nam hiện nay nhằm phác họa được một bức tranh cụ thể về cuộc sống của người dân tộc thiểu số trong quá trình đô thị hóa và hiện đại hóa hiện nay. Qua việc nhận diện các mô hình mạng lưới xã hội quan hệ xã hội, tương tác xã hội với các chủ thể xã hội khác nhau trong cuộc sống đô thị cũng như những trái nghiệm xã hội tại nơi làm việc và nơi ở, nghiên cứu này chỉ rõ người dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn trong việc tạo dựng cuộc sống mới nhưng họ vẫn tỏ xu hướng gắn kết và thỏa mãn với điều kiện sống vì mục tiêu mưu sinh và có được vi...

 • VietNamTrongChuyenDoiCacHuongTiepCanLienNganh(18).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Văn Kham; Nguyễn, Văn Chiều (2016)

 • Bài viết này là một phần trong chương trình nghiên cứu về thực trạng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại các khu công nghiệp và khu đô thị ở Việt Nam hiện nay nhằm phác họa được một bức tranh cụ thể về cuộc sống của người dân tộc thiểu số trong quá trình đô thị hóa và hiện đại hóa hiện nay. Qua việc nhận diện các mô hình mạng lưới xã hội quan hệ xã hội, tương tác xã hội với các chủ thể xã hội khác nhau trong cuộc sống đô thị cũng như những trái nghiệm xã hội tại nơi làm việc và nơi ò, nghiên cứu này chỉ rõ người dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn trong việc tạo dựng cuộc sống mới nhưng họ vẫn tỏ xu hướng gắn kết và thỏa mãn với điều kiện sống vì mục tiêu mưu sinh và có...

 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(47).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Huy Cường (2015)

 • Kinh nghiệm và kỹ năng, những yếu tố thuộc về vốn con người (human Capital) vẫn được xem là có ảnh hưởng quan trọng đến khả năng phát triển của mỗi cá nhân trong thị trường lao động. Sự xuất hiện của khái niệm vốn xã hội và các nghiên cứu về vốn xã hội nói chung và trong thị trường lao động nói riêng trong những năm gần đây đã xác nhận vai trò của một nguồn lực mới, nhấn mạnh ảnh hưởng của các yếu tố niềm tin, sự có đi có lại, và mạng lưới quan hệ xã hội đến sự thành đạt nghề nghiệp của người lao động (Brook, 2005). Hầu hết các kết quả nghiên cứu cho đến nay đều xác nhận những tác động tích cực của việc tận dụng mạng lưới quan hệ xã hội trong quá trình tìm kiếm một công việc. Điều này...

 • 8 Tran Thi Hong Yen 533-545.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Hồng Yến (2018)

 • Thị trấn Phó Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang là nơi sinh sống của 150 hộ gia đình người Hán, với nền kinh tế chính là nghề may và đi chợ. Họ di cư đến Việt Nam từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) rất lâu đời và sinh sống thành khu phố riêng, dọc theo biên giới Việt - Trung với văn hóa, phong tục tập quán rất độc đáo, khác với các cộng đồng người Hoa ở các thành phố lớn Nam và Trung Bộ. Đây cũng là cộng đồng có nhiều biến động thăng trầm về lịch sử chuyển cư. Sống tại Việt Nam, trở thành công dân Việt Nam, được Nhà nước ta chăm lo, tạo điều kiện phát triển, họ coi đây là Tổ quốc của mình.

 • 02050000825.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Xuyến;  Advisor: Vũ, Hào Quang, 1954- (2012)

 • Khái quát thực trạng quan hệ kinh tế giữa nhà quản lý và nhóm công nhân có nguồn gốc từ nông thôn tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, cụ thể là: thu nhập, thời gian thử việc, hợp đồng lao động, điều kiện lao động. Mô tả thực trạng quan hệ quyền lực giữa nhà quản lý và nhóm công nhân có nguồn gốc từ nông thôn trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân: hình thức ra quyết định của nhà quản lý, việc thực hiện quyết định của công nhân, hình thức xử lý sai phạm. Nghiên cứu thực trạng quan hệ tình cảm giữa nhà quản lý và nhóm công nhân có nguồn gốc từ nông thôn trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân (thái độ của nhà quản lý và công nhân trong giờ làm việ...

 • 17.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Kim Khánh Ly (2011)

 • Trong bài Quan hệ xã hội trong bệnh viện: những vấn đề lý luận và thực tiễn gồm: đặt vấn đề; tiếp cận lý thuyết xã hội học trong nghiên cứu quan hệ xã hội trong bệnh viện hiện nay; vài số liệu thực tiễn về quan hệ xã hội cơ bản trong bệnh viện qua một số nghiên cứu xã hội học gần đây

Browsing by Subject Quan hệ xã hội

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • V_L2_01398.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hải;  Advisor: Lê, Thị Hà (2009)

 • Trình bày tổng quan các nghiên cứu về quan hệ xã hội, quan hệ xã hội của gái mại dâm và ảnh hưởng của các quan hệ xã hội tới hành vi bán dâm của gái mại dâm. Tiến hành nghiên cứu các quan hệ gia đình, huyết thống, bạn bè, xã hội... của gái mại dâm ở một số trung tâm chữa trị, giáo dục, lao động xã hội ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ các chiều hướng tác động và mức độ ảnh hưởng thực tế của các quan hệ xã hội đến gái mại dâm. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đạt được, đưa ra một số kiến nghị như: Tìm hiểu các mối quan hệ xã hội có ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến hành vi bán dâm, nhất là những nguyên nhân sâu xa dẫn họ vào con đường mại dâm; chỉ rõ sự ảnh hưởng của từng mối q...

 • VietNamTrongChuyenDoiCacHuongTiepCanLienNganh(18).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Văn Kham; Nguyễn, Văn Chiều (2016)

 • Bài viết này là một phần trong chương trình nghiên cứu về thực trạng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại các khu công nghiệp và khu đô thị ở Việt Nam hiện nay nhằm phác họa được một bức tranh cụ thể về cuộc sống của người dân tộc thiểu số trong quá trình đô thị hóa và hiện đại hóa hiện nay. Qua việc nhận diện các mô hình mạng lưới xã hội quan hệ xã hội, tương tác xã hội với các chủ thể xã hội khác nhau trong cuộc sống đô thị cũng như những trái nghiệm xã hội tại nơi làm việc và nơi ở, nghiên cứu này chỉ rõ người dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn trong việc tạo dựng cuộc sống mới nhưng họ vẫn tỏ xu hướng gắn kết và thỏa mãn với điều kiện sống vì mục tiêu mưu sinh và có được vi...

 • VietNamTrongChuyenDoiCacHuongTiepCanLienNganh(18).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Văn Kham; Nguyễn, Văn Chiều (2016)

 • Bài viết này là một phần trong chương trình nghiên cứu về thực trạng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại các khu công nghiệp và khu đô thị ở Việt Nam hiện nay nhằm phác họa được một bức tranh cụ thể về cuộc sống của người dân tộc thiểu số trong quá trình đô thị hóa và hiện đại hóa hiện nay. Qua việc nhận diện các mô hình mạng lưới xã hội quan hệ xã hội, tương tác xã hội với các chủ thể xã hội khác nhau trong cuộc sống đô thị cũng như những trái nghiệm xã hội tại nơi làm việc và nơi ò, nghiên cứu này chỉ rõ người dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn trong việc tạo dựng cuộc sống mới nhưng họ vẫn tỏ xu hướng gắn kết và thỏa mãn với điều kiện sống vì mục tiêu mưu sinh và có...

 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(47).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Huy Cường (2015)

 • Kinh nghiệm và kỹ năng, những yếu tố thuộc về vốn con người (human Capital) vẫn được xem là có ảnh hưởng quan trọng đến khả năng phát triển của mỗi cá nhân trong thị trường lao động. Sự xuất hiện của khái niệm vốn xã hội và các nghiên cứu về vốn xã hội nói chung và trong thị trường lao động nói riêng trong những năm gần đây đã xác nhận vai trò của một nguồn lực mới, nhấn mạnh ảnh hưởng của các yếu tố niềm tin, sự có đi có lại, và mạng lưới quan hệ xã hội đến sự thành đạt nghề nghiệp của người lao động (Brook, 2005). Hầu hết các kết quả nghiên cứu cho đến nay đều xác nhận những tác động tích cực của việc tận dụng mạng lưới quan hệ xã hội trong quá trình tìm kiếm một công việc. Điều này...

 • 8 Tran Thi Hong Yen 533-545.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Hồng Yến (2018)

 • Thị trấn Phó Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang là nơi sinh sống của 150 hộ gia đình người Hán, với nền kinh tế chính là nghề may và đi chợ. Họ di cư đến Việt Nam từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) rất lâu đời và sinh sống thành khu phố riêng, dọc theo biên giới Việt - Trung với văn hóa, phong tục tập quán rất độc đáo, khác với các cộng đồng người Hoa ở các thành phố lớn Nam và Trung Bộ. Đây cũng là cộng đồng có nhiều biến động thăng trầm về lịch sử chuyển cư. Sống tại Việt Nam, trở thành công dân Việt Nam, được Nhà nước ta chăm lo, tạo điều kiện phát triển, họ coi đây là Tổ quốc của mình.

 • 02050000825.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Xuyến;  Advisor: Vũ, Hào Quang, 1954- (2012)

 • Khái quát thực trạng quan hệ kinh tế giữa nhà quản lý và nhóm công nhân có nguồn gốc từ nông thôn tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, cụ thể là: thu nhập, thời gian thử việc, hợp đồng lao động, điều kiện lao động. Mô tả thực trạng quan hệ quyền lực giữa nhà quản lý và nhóm công nhân có nguồn gốc từ nông thôn trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân: hình thức ra quyết định của nhà quản lý, việc thực hiện quyết định của công nhân, hình thức xử lý sai phạm. Nghiên cứu thực trạng quan hệ tình cảm giữa nhà quản lý và nhóm công nhân có nguồn gốc từ nông thôn trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân (thái độ của nhà quản lý và công nhân trong giờ làm việ...

 • 17.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Kim Khánh Ly (2011)

 • Trong bài Quan hệ xã hội trong bệnh viện: những vấn đề lý luận và thực tiễn gồm: đặt vấn đề; tiếp cận lý thuyết xã hội học trong nghiên cứu quan hệ xã hội trong bệnh viện hiện nay; vài số liệu thực tiễn về quan hệ xã hội cơ bản trong bệnh viện qua một số nghiên cứu xã hội học gần đây