Browsing by Subject Quan hệ xã hội

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 8 of 8
 • 8 Tran Thi Hong Yen 533-545.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Hồng Yến (2018)

 • Thị trấn Phó Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang là nơi sinh sống của 150 hộ gia đình người Hán, với nền kinh tế chính là nghề may và đi chợ. Họ di cư đến Việt Nam từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) rất lâu đời và sinh sống thành khu phố riêng, dọc theo biên giới Việt - Trung với văn hóa, phong tục tập quán rất độc đáo, khác với các cộng đồng người Hoa ở các thành phố lớn Nam và Trung Bộ. Đây cũng là cộng đồng có nhiều biến động thăng trầm về lịch sử chuyển cư. Sống tại Việt Nam, trở thành công dân Việt Nam, được Nhà nước ta chăm lo, tạo điều kiện phát triển, họ coi đây là Tổ quốc của mình.

 • 02050000825.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Xuyến;  Advisor: Vũ, Hào Quang, 1954- (2012)

 • Khái quát thực trạng quan hệ kinh tế giữa nhà quản lý và nhóm công nhân có nguồn gốc từ nông thôn tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, cụ thể là: thu nhập, thời gian thử việc, hợp đồng lao động, điều kiện lao động. Mô tả thực trạng quan hệ quyền lực giữa nhà quản lý và nhóm công nhân có nguồn gốc từ nông thôn trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân: hình thức ra quyết định của nhà quản lý, việc thực hiện quyết định của công nhân, hình thức xử lý sai phạm. Nghiên cứu thực trạng quan hệ tình cảm giữa nhà quản lý và nhóm công nhân có nguồn gốc từ nông thôn trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân (thái độ của nhà quản lý và công nhân trong giờ làm việ...

 • 17.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Kim Khánh Ly (2011)

 • Trong bài Quan hệ xã hội trong bệnh viện: những vấn đề lý luận và thực tiễn gồm: đặt vấn đề; tiếp cận lý thuyết xã hội học trong nghiên cứu quan hệ xã hội trong bệnh viện hiện nay; vài số liệu thực tiễn về quan hệ xã hội cơ bản trong bệnh viện qua một số nghiên cứu xã hội học gần đây

Browsing by Subject Quan hệ xã hội

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 8 of 8
 • 8 Tran Thi Hong Yen 533-545.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Hồng Yến (2018)

 • Thị trấn Phó Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang là nơi sinh sống của 150 hộ gia đình người Hán, với nền kinh tế chính là nghề may và đi chợ. Họ di cư đến Việt Nam từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) rất lâu đời và sinh sống thành khu phố riêng, dọc theo biên giới Việt - Trung với văn hóa, phong tục tập quán rất độc đáo, khác với các cộng đồng người Hoa ở các thành phố lớn Nam và Trung Bộ. Đây cũng là cộng đồng có nhiều biến động thăng trầm về lịch sử chuyển cư. Sống tại Việt Nam, trở thành công dân Việt Nam, được Nhà nước ta chăm lo, tạo điều kiện phát triển, họ coi đây là Tổ quốc của mình.

 • 02050000825.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Xuyến;  Advisor: Vũ, Hào Quang, 1954- (2012)

 • Khái quát thực trạng quan hệ kinh tế giữa nhà quản lý và nhóm công nhân có nguồn gốc từ nông thôn tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, cụ thể là: thu nhập, thời gian thử việc, hợp đồng lao động, điều kiện lao động. Mô tả thực trạng quan hệ quyền lực giữa nhà quản lý và nhóm công nhân có nguồn gốc từ nông thôn trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân: hình thức ra quyết định của nhà quản lý, việc thực hiện quyết định của công nhân, hình thức xử lý sai phạm. Nghiên cứu thực trạng quan hệ tình cảm giữa nhà quản lý và nhóm công nhân có nguồn gốc từ nông thôn trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân (thái độ của nhà quản lý và công nhân trong giờ làm việ...

 • 17.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Kim Khánh Ly (2011)

 • Trong bài Quan hệ xã hội trong bệnh viện: những vấn đề lý luận và thực tiễn gồm: đặt vấn đề; tiếp cận lý thuyết xã hội học trong nghiên cứu quan hệ xã hội trong bệnh viện hiện nay; vài số liệu thực tiễn về quan hệ xã hội cơ bản trong bệnh viện qua một số nghiên cứu xã hội học gần đây