Browsing by Subject Quan họ Bắc Ninh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 5 of 5
 • 02050001291.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Biên Thùy;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Thái, 1951- (2012)

 • Tìm hiểu về nguồn gốc, đặc điểm, quá trình diễn xướng của Dân ca Quan họ Bắc Ninh được phản ánh trên báo in. Tìm hiểu nội dung tin, bài qua khảo sát để xác định mức độ tham gia của Báo in đối với quá trình truyền thông về Dân ca Quan họ Bắc Ninh trước, trong và sau khi Dân ca Quan họ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Giới thiệu và phân tích nghệ thuật truyền thông của Báo in thông qua các loại tin, bài đăng trên các báo Văn hóa, Bắc Ninh và tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, văn hóa dân gian và nguồn sáng dân gian. Đưa ra được những ưu, nhược điểm cụ thể về nội dung cũng như hình thức truyền thông của báo in về Dân ca Quan họ Bắc Ninh, đồng thời đưa ra những kiến nghị cụ t...

 • V_L2_00675.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Hoàng, Lương (2005)

 • Hệ thống hóa các nguồn tư liệu và công trình nghiên cứu về trang phục Quan họ Bắc Ninh. Tìm hiểu nguồn gốc, quá trình tồn tại và biến đổi theo thời gian của bộ trang phục Quan họ. Nêu những giá trị quý báu của bộ trang phục Quan họ nói riêng, trong sinh hoạt văn hóa Quan họ nói chung ở Bắc Ninh. Từ đó đề xuất một số giải pháp tối ưu để bảo lưu kế thừa phát huy nét đẹp văn hóa Quan họ, trong đó có trang phục Quan họ

Browsing by Subject Quan họ Bắc Ninh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 5 of 5
 • 02050001291.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Biên Thùy;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Thái, 1951- (2012)

 • Tìm hiểu về nguồn gốc, đặc điểm, quá trình diễn xướng của Dân ca Quan họ Bắc Ninh được phản ánh trên báo in. Tìm hiểu nội dung tin, bài qua khảo sát để xác định mức độ tham gia của Báo in đối với quá trình truyền thông về Dân ca Quan họ Bắc Ninh trước, trong và sau khi Dân ca Quan họ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Giới thiệu và phân tích nghệ thuật truyền thông của Báo in thông qua các loại tin, bài đăng trên các báo Văn hóa, Bắc Ninh và tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, văn hóa dân gian và nguồn sáng dân gian. Đưa ra được những ưu, nhược điểm cụ thể về nội dung cũng như hình thức truyền thông của báo in về Dân ca Quan họ Bắc Ninh, đồng thời đưa ra những kiến nghị cụ t...

 • V_L2_00675.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Hoàng, Lương (2005)

 • Hệ thống hóa các nguồn tư liệu và công trình nghiên cứu về trang phục Quan họ Bắc Ninh. Tìm hiểu nguồn gốc, quá trình tồn tại và biến đổi theo thời gian của bộ trang phục Quan họ. Nêu những giá trị quý báu của bộ trang phục Quan họ nói riêng, trong sinh hoạt văn hóa Quan họ nói chung ở Bắc Ninh. Từ đó đề xuất một số giải pháp tối ưu để bảo lưu kế thừa phát huy nét đẹp văn hóa Quan họ, trong đó có trang phục Quan họ