Browsing by Subject Radion -- Hiệu ứng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050002926.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đinh, Thị Sao;  Advisor: Hà, Huy Bằng (2016)

  • Trước những hạn chế của mô hình chuẩn, con nguời đã đưa ra nhiều hướng mở rộng khác nhau để khắc phục .Theo mỗi hướng mở rộng đều có các hạt mới xuất hiện và cần được nghiên cứu. Chính vì vậy, mục đích của đề tài này là nghiên cứu sự ảnh hưởng của các hạt mới này lên các quá trình tán xạ của photon –quá trình tán xạ kinh điển trong lý thuyết trường, nhằm khẳng định sự tồn tại của chúng thông qua việc đánh giá ức độ ảnh hưởng của chúng lên tiết diện tán xạ toàn phần, đồng thời chứng minh tính đúng đắn của mô hình chuẩn mở rộng.

Browsing by Subject Radion -- Hiệu ứng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050002926.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đinh, Thị Sao;  Advisor: Hà, Huy Bằng (2016)

  • Trước những hạn chế của mô hình chuẩn, con nguời đã đưa ra nhiều hướng mở rộng khác nhau để khắc phục .Theo mỗi hướng mở rộng đều có các hạt mới xuất hiện và cần được nghiên cứu. Chính vì vậy, mục đích của đề tài này là nghiên cứu sự ảnh hưởng của các hạt mới này lên các quá trình tán xạ của photon –quá trình tán xạ kinh điển trong lý thuyết trường, nhằm khẳng định sự tồn tại của chúng thông qua việc đánh giá ức độ ảnh hưởng của chúng lên tiết diện tán xạ toàn phần, đồng thời chứng minh tính đúng đắn của mô hình chuẩn mở rộng.