Browsing by Subject Sa Huỳnh culture

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 1. Lam Thi My Dung  1-15.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Lâm, Thị Mỹ Dung (2015)

  • Giai đoạn từ TK 5 TCN đến TK 5 CN l giai đoạn bản lề trong diễn biến lịch sử và văn hóa ở miền Trung Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Những tiếp xúc văn hóa nhiều chiều đã diễn ra trên địa bàn này tương ứng với sự hình thành và phát triển của một loạt những chính thể sớm dạng "lãnh địa" và đặc biệt là sự biến chuyển từ các dạng xã hội này hay những dạng xã hội với mức độ phức hợp thấp tương đương sang những hình thức chính thể dạng nhà nước với mức độ phức hợp cao hơn. Những chuyển biến diễn ra trong nhiều lĩnh vực của thượng tầng kiến trúc và hạ tầng cơ sở từ chính trị, kinh tế, cấu trúc xã hội, tổ chức không gian sống/chết đến đời sống văn hóa vật chất, tinh thần... Quá ...

Browsing by Subject Sa Huỳnh culture

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 1. Lam Thi My Dung  1-15.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Lâm, Thị Mỹ Dung (2015)

  • Giai đoạn từ TK 5 TCN đến TK 5 CN l giai đoạn bản lề trong diễn biến lịch sử và văn hóa ở miền Trung Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Những tiếp xúc văn hóa nhiều chiều đã diễn ra trên địa bàn này tương ứng với sự hình thành và phát triển của một loạt những chính thể sớm dạng "lãnh địa" và đặc biệt là sự biến chuyển từ các dạng xã hội này hay những dạng xã hội với mức độ phức hợp thấp tương đương sang những hình thức chính thể dạng nhà nước với mức độ phức hợp cao hơn. Những chuyển biến diễn ra trong nhiều lĩnh vực của thượng tầng kiến trúc và hạ tầng cơ sở từ chính trị, kinh tế, cấu trúc xã hội, tổ chức không gian sống/chết đến đời sống văn hóa vật chất, tinh thần... Quá ...