Browsing by Subject Sa Pa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 11 to 19 of 19
 • V_L2_00596.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Huệ (2004)

 • Khái quát về tự nhiên và con người ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Trình bày tiềm năng du lịch tự nhiên và du lịch nhân văn; quá trình phát triển du lịch và phạm vi ảnh hưởng của du lịch ở Sa Pa. Tác động tích cực và tiêu cực của hoạt động du lịch đối với đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội và môi trường sinh thái các dân tộc ở Sa Pa. Đưa ra những giải pháp cho phát triển du lịch bền vững đồng thời bảo tồn những giá trị văn hoá truyền thống và bảo vệ môi trường sinh thái nhân văn tộc người ở Sa Pa

 • KY-0147.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trịnh, Lê Anh;  Advisor: Đinh, Trung Kiên (2000)

 • Bài viết này được thực hiện trên cơ sở những nghiên cứu và khảo sát ban đầu của tác giả tại địa bàn huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai kết hợp với các phương pháp nghiên cứu : tổng hợp, phân tích , thống kê, so sánh nhằm làm nổi bật những đánh giá cho những thử nghiệm đầu tiên của trekking tour tại Sa Pa và những kiến giải khoa học cho việc khai thác phát triển loại hình du lịch này tại Sa Pa nói riêng và tại Việt Nam nói chung

 • 01050001283.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Tú Anh;  Advisor: Vũ, Kim Chi (2013)

 • Thu thập cơ sở dữ liệu và tổng quan tài liệu liên quan đến hướng nghiên cứu của đề tài. Tổng hợp cơ sở lý luận nghiên cứu về ruộng bậc thang trên địa hình đất dốc miền núi Việt Nam. Phân tích biến đổi ruộng bậc thang trên cơ sở tư liệu ảnh viễn thám và bản đồ của các năm 1993, 1999, 2009 và 2013. Phân tích tác động của các yếu tố tự nhiên, thành phần dân tộc và các chính sách phát triển ảnh hưởng đến xu thế phát triển ruộng bậc thang trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Đề xuất một số giải pháp sử dụng hợp lý, bảo tồn và phát triển bền vững ruộng bậc thang

 • V_L2_01021.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Hương Lan;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2007)

 • Hệ thống hóa các cơ sở pháp lý và cơ sở đạo đức của việc bảo vệ trẻ em trên thế giới và ở Việt Nam. Khái quát lý luận về lao động trẻ em, các hình thức lao động trẻ em (LĐTE) trong du lịch ở Việt Nam. Từ nghiên cứu trường hợp ở Sa Pa, Lào Cai, khái quát về nguyên nhân dẫn đến LĐTE trong du lịch, các vấn đề của LĐTE trong du lịch như vấn đề bóc lột về kinh tế, ảnh hưởng tới sức khỏe và sự phát triển thể lực, thiếu hụt tình cảm gia đình, thất học, tương lai không đảm bảo, tạo hình ảnh xấu về du lịch Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị cho việc giảm thiểu LĐTE trong ngành du lịch ở Việt Nam như: Phát triển kinh tế ở vùng núi, nông thôn, tạo hành lang pháp lý cho việc chống ...

 • e33.4.10.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Kinh Bắc; Đặng, Văn Bào; Burkhard, Benjamin; Müller, Felix; Giang, Tuấn Linh (2017)

 • Trong những năm gần đây, công tác định lượng các loại dịch vụ hệ sinh thái ngày càng được biết đến như một công cụ đắc lực trong việc trao đổi, nghiên cứu khoa học, xây dựng chính sách, đặc biệt là cho dịch vụ văn hoá. Tuy nhiên, việc định lượng và biên tập bản đồ dịch vụ văn hoá đến nay vẫn gặp nhiều trở ngại bởi tính phức tạp ngay trong định nghĩa và các tiêu chí đánh giá. Điều này phần nào được giải quyết bằng hướng tiếp cận địa mạo học. Các điểm giống nhau về tiêu chí đánh giá giữa tài nguyên địa mạo vàdịch vụ văn hoá là chìa khoá giúp các nhà khoa học định lượng được giá trị du lịch, thẩm mỹ và văn hoá của một vùng cụ thể. Nghiên cứu này áp dụng phương pháp phân tíc...

Browsing by Subject Sa Pa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 11 to 19 of 19
 • V_L2_00596.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Huệ (2004)

 • Khái quát về tự nhiên và con người ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Trình bày tiềm năng du lịch tự nhiên và du lịch nhân văn; quá trình phát triển du lịch và phạm vi ảnh hưởng của du lịch ở Sa Pa. Tác động tích cực và tiêu cực của hoạt động du lịch đối với đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội và môi trường sinh thái các dân tộc ở Sa Pa. Đưa ra những giải pháp cho phát triển du lịch bền vững đồng thời bảo tồn những giá trị văn hoá truyền thống và bảo vệ môi trường sinh thái nhân văn tộc người ở Sa Pa

 • KY-0147.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trịnh, Lê Anh;  Advisor: Đinh, Trung Kiên (2000)

 • Bài viết này được thực hiện trên cơ sở những nghiên cứu và khảo sát ban đầu của tác giả tại địa bàn huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai kết hợp với các phương pháp nghiên cứu : tổng hợp, phân tích , thống kê, so sánh nhằm làm nổi bật những đánh giá cho những thử nghiệm đầu tiên của trekking tour tại Sa Pa và những kiến giải khoa học cho việc khai thác phát triển loại hình du lịch này tại Sa Pa nói riêng và tại Việt Nam nói chung

 • 01050001283.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Tú Anh;  Advisor: Vũ, Kim Chi (2013)

 • Thu thập cơ sở dữ liệu và tổng quan tài liệu liên quan đến hướng nghiên cứu của đề tài. Tổng hợp cơ sở lý luận nghiên cứu về ruộng bậc thang trên địa hình đất dốc miền núi Việt Nam. Phân tích biến đổi ruộng bậc thang trên cơ sở tư liệu ảnh viễn thám và bản đồ của các năm 1993, 1999, 2009 và 2013. Phân tích tác động của các yếu tố tự nhiên, thành phần dân tộc và các chính sách phát triển ảnh hưởng đến xu thế phát triển ruộng bậc thang trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Đề xuất một số giải pháp sử dụng hợp lý, bảo tồn và phát triển bền vững ruộng bậc thang

 • V_L2_01021.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Hương Lan;  Advisor: Trần, Đức Thanh (2007)

 • Hệ thống hóa các cơ sở pháp lý và cơ sở đạo đức của việc bảo vệ trẻ em trên thế giới và ở Việt Nam. Khái quát lý luận về lao động trẻ em, các hình thức lao động trẻ em (LĐTE) trong du lịch ở Việt Nam. Từ nghiên cứu trường hợp ở Sa Pa, Lào Cai, khái quát về nguyên nhân dẫn đến LĐTE trong du lịch, các vấn đề của LĐTE trong du lịch như vấn đề bóc lột về kinh tế, ảnh hưởng tới sức khỏe và sự phát triển thể lực, thiếu hụt tình cảm gia đình, thất học, tương lai không đảm bảo, tạo hình ảnh xấu về du lịch Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị cho việc giảm thiểu LĐTE trong ngành du lịch ở Việt Nam như: Phát triển kinh tế ở vùng núi, nông thôn, tạo hành lang pháp lý cho việc chống ...

 • e33.4.10.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Kinh Bắc; Đặng, Văn Bào; Burkhard, Benjamin; Müller, Felix; Giang, Tuấn Linh (2017)

 • Trong những năm gần đây, công tác định lượng các loại dịch vụ hệ sinh thái ngày càng được biết đến như một công cụ đắc lực trong việc trao đổi, nghiên cứu khoa học, xây dựng chính sách, đặc biệt là cho dịch vụ văn hoá. Tuy nhiên, việc định lượng và biên tập bản đồ dịch vụ văn hoá đến nay vẫn gặp nhiều trở ngại bởi tính phức tạp ngay trong định nghĩa và các tiêu chí đánh giá. Điều này phần nào được giải quyết bằng hướng tiếp cận địa mạo học. Các điểm giống nhau về tiêu chí đánh giá giữa tài nguyên địa mạo vàdịch vụ văn hoá là chìa khoá giúp các nhà khoa học định lượng được giá trị du lịch, thẩm mỹ và văn hoá của một vùng cụ thể. Nghiên cứu này áp dụng phương pháp phân tíc...