Browsing by Subject Sa Thầy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 2 of 2
  • V_L1_00068_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Hồng Việt (1986)

  • Luận án PTS. khoa học Sinh vật học Động vật học -- Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, 1986; Tác giả luận văn nghiên cứu khu hệ Sa Thầy có thành phần loài thú quý hiếm đa dạng điển hình cho tỉnh Gia Lai-Kon Tum.Đồng thời tác giả đưa ra nhận xét : Sự phân bố thú ở Sa Thầy phụ thuộc vào loại hình sinh cảnh độ cao trên mặt biển và độ cao của tán rừng.; Electronic Resources

Browsing by Subject Sa Thầy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 2 of 2
  • V_L1_00068_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Hồng Việt (1986)

  • Luận án PTS. khoa học Sinh vật học Động vật học -- Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, 1986; Tác giả luận văn nghiên cứu khu hệ Sa Thầy có thành phần loài thú quý hiếm đa dạng điển hình cho tỉnh Gia Lai-Kon Tum.Đồng thời tác giả đưa ra nhận xét : Sự phân bố thú ở Sa Thầy phụ thuộc vào loại hình sinh cảnh độ cao trên mặt biển và độ cao của tán rừng.; Electronic Resources