Browsing by Subject Ucraina

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050001067_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Hồng Lê;  Advisor: Lương, Văn Kế (2012)

  • Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tìm hiểu những yếu tố tác động tới quan hệ Nga và Ucraina, bao gồm những yếu tố bên trong và bên ngoài, làm rõ mối quan hệ đặc biệt của hai quốc gia. Nghiên cứu quả trình hợp tác của Nga và Ucraina từ năm 2000 đến nay trên các lĩnh vực chính trị-ngoại giao (...); Electronic Resources

Browsing by Subject Ucraina

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050001067_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Hồng Lê;  Advisor: Lương, Văn Kế (2012)

  • Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tìm hiểu những yếu tố tác động tới quan hệ Nga và Ucraina, bao gồm những yếu tố bên trong và bên ngoài, làm rõ mối quan hệ đặc biệt của hai quốc gia. Nghiên cứu quả trình hợp tác của Nga và Ucraina từ năm 2000 đến nay trên các lĩnh vực chính trị-ngoại giao (...); Electronic Resources