Browsing by Subject Vai trò

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 22 of 29
 • 114(1968-9)_p06-10.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Hưng (1968)

 • Trần Quốc Tuấn đã có vai trò rất to lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ. Ông là một trong số những vị anh hùng đã góp phần đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Nguyên, bảo vệ được độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia của dân tộc., bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tự cường chính đáng cho dân tộc ta, củng cố niềm tin cho nhân dân, xây đắp truyền thống quân sự, truyền thống chiến đấu của một nước nhỏ nhưng luôn phải chống lại những kẻ thù mạnh hơn nhiều lần đến xâm lược.

 • 02050004263.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thanh Nam;  Advisor: Nguyễn, Thành Lợi (2015)

 • Tìm hiểu về các phương tiện truyền thông mới, mối liên hệ giữa các phương tiện truyền thông mới và truyền thông ngành dân vận. Qua đó hệ thống hóa những lý thuyết cơ bản về các phương tiện truyền thông mới, truyền thông ngành dân vận và vai trò của các phương tiện truyền thông mới với truyền thông ngành dân vận. Phân tích và khảo sát những tác động của các phương tiện truyền thông mới đối với cách thức truyền thông của một số cơ quan Đảng, Nhà nước tại Việt Nam được phản ánh qua mạng xã hội (Facebook)từ năm 2013 -2015 , cả định lượng và định tính. Phỏng vấn một số lãnh đạo, chuyên gia, nhà báo gắn bó với công tác dân vận để tìm hiểu quan điểm của họ vai trò của...

 • 02050004264.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tăng, Xuân Dẫn;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2015)

 • Trình bày khái quát về văn hóa Đại Việt và Phật giáo thời Lý Trần, các Thiền sư tiêu biểu thời Lý -Trần. Thứ hai, luận án phân tích vai trò của các Thiền sư trong xây dựng, phát triển văn hóa Đại Việt thời Lý -Trần. Thứ ba, luận án phân tích ý nghĩa từ sự nghiên cứu vai trò của cácThiền sư thời Lý -Trần đối với các lĩnh vực: chính trị-xã hội,tư tưởng tôn giáo và đạo đức, văn học và nghệ thuật Việt Nam hiện nay.

 • 00050007063.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thị Ngọc Mai;  Advisor: Lê, Thị Châu (2015)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận về các loại chủ nợ và vai trò của nó trong suốt quá trình giải quyết phá sản theo pháp luật phá sản Việt Nam, đồng thời luận văn cũng phân tích những bất cập; hạn chế của pháp luật phá sản gây khó khăn cho các chủ nợ trong việc phát huy vai trò của mình trên thực tế; từ đó đưa ra cái nhìn bao quát và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của chủ nợ, góp phần hoàn thiện LPS. Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015

 • 02050004249.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Hòa;  Advisor: Nguyễn, Thị Như Trang (2016)

 • CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: Khái niệm công cụ của đề tài; Lý thuyết áp dụng; Khái quát về địa bàn nghiên cứu. KHUYNH HƯỚNG LỆCH CHUẨN CỦA VỊ THÀNH NIÊN TẠI HÀ NỘI: Thái độ của vị thành niên với một số lệch chuẩn; Hành vi lệch chuẩn của vị thành niên. ẢNH HƯỞNG CỦA GIA ĐÌNH VỚI KHUYNH HƯỚNG LỆCH CHUẨN CỦA VỊ THÀNH NIÊN: Vai trò của gắn kết gia đình với khuynh hướng lệch chuẩn của vị thành niên; Vai trò của kỷ luật gia đình với khuynh hướng lệch chuẩn ca vị thành niên.

 • 136(1971-1)_p23-36.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Quang Toàn (1971)

 • Làng xã chiến đấu trong cuộc chiến tranh nhân nhân ở miền Nam có vị trí chiến lược quan trọng. Nó là cơ sở của chiến tranh nhân dân ở nông thôn và rừng núi, là pháo đài vững chắc trận địa tiến công mạnh mẽ của nông dân miền Nam. Làng xã chiến đấu hình thành một mạng lưới đánh địch quyết liệt rộng khắp...

 • 1910-1-3714-1-10-20161103.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Bính (2009)

 • Khủng bố quốc tế đã trở thành hiểm họa toàn cầu. Thông qua các sự kiện đã diễn ra trên thế giới và các văn kiện về khủng bố của Liên Hợp Quốc, tác giả muốn đề cập đến vai trò của Liên Hợp Quốc trong “Thế chiến thứ 3” này.

 • 00050007059.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Thọ;  Advisor: Nguyễn, Lan Nguyên (2015)

 • Luận văn phân tích làm rõ những vấn đề lý luận chung về TTTMQT, sơ lược về pháp luật Trọng tài của một số nước và tổ chức Trọng tài của một số khu vực trên thế giới về TTTMQT và vai trò của Tòa án đối với hoạt động tố tụng của TTTMQT, qua đó đánh giá thực tiễn vai trò của Tòa án trong tố tụng TTTMQT theo quy định của pháp luật Trọng tài Việt Nam tại các giai đoạn tố tụng Trọng tài như: (i) giai đoạn tiền tố tụng Trọng tài; (ii) giai đoạn tố tụng Trọng tài; (iii) giai đoạn tố tụng Trọng tài kết thúc.

 • The role of the commune-level political system in building new rural areas.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tiến Toàn (2018)

 • Bài viết phân tích các vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Bao gồm các vai trò: 1) nắm bắt chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp luật xây dựng nông thôn mới; 2) tuyến truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới; 3) lãnh đạo lập kế hoạch chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; 4) tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới; 5) kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới; 6) huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới; 7) đề xuất, kiến nghị lên các cơ quan và cấp có thẩm quyền

 • KY_05523.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Phương Hòa (2013)

 • Tam giác phát triển có vị trí chiến lược đổi với cả ba nước về chính trị, kinh tế, xã hội và môi trường sinh thái. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để ba nước mở rộng giao lưu liên kết phát triển kinh tế - xã hội. Nếu so với Việt Nam, nguồn nhân lực các tỉnh thuộc khu vực Tam giác phát triển của Lào và Campuchia đều yếu và thiếu, tỷ lệ lao động được đào tạo rất thấp, kể cả lực lượng lao động làm công tác quản lý.

 • 1277-1-2494-1-10-20160606.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lã, Khánh Tùng (2013)

 • Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc, cùng với bản Hiến pháp sửa đổi năm 1987, ra đời như một kết quả của phong trào vận động dân chủ diễn ra trong suốt thập niên 80 của thế kỷ XX. Đến lượt nó, Tòa án Hiến pháp đã đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy và củng cố nền dân chủ thông qua các phán quyết của mình, mà rõ nét nhất là trong các bản án liên quan đến ba lĩnh vực: bảo vệ các quyền tự do cá nhân, bảo đảm các nguyên tắc bầu cử dân chủ và bảo đảm nguyên tắc phân chia quyền lực.

Browsing by Subject Vai trò

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 22 of 29
 • 114(1968-9)_p06-10.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Hưng (1968)

 • Trần Quốc Tuấn đã có vai trò rất to lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ. Ông là một trong số những vị anh hùng đã góp phần đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Nguyên, bảo vệ được độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia của dân tộc., bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tự cường chính đáng cho dân tộc ta, củng cố niềm tin cho nhân dân, xây đắp truyền thống quân sự, truyền thống chiến đấu của một nước nhỏ nhưng luôn phải chống lại những kẻ thù mạnh hơn nhiều lần đến xâm lược.

 • 02050004263.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thanh Nam;  Advisor: Nguyễn, Thành Lợi (2015)

 • Tìm hiểu về các phương tiện truyền thông mới, mối liên hệ giữa các phương tiện truyền thông mới và truyền thông ngành dân vận. Qua đó hệ thống hóa những lý thuyết cơ bản về các phương tiện truyền thông mới, truyền thông ngành dân vận và vai trò của các phương tiện truyền thông mới với truyền thông ngành dân vận. Phân tích và khảo sát những tác động của các phương tiện truyền thông mới đối với cách thức truyền thông của một số cơ quan Đảng, Nhà nước tại Việt Nam được phản ánh qua mạng xã hội (Facebook)từ năm 2013 -2015 , cả định lượng và định tính. Phỏng vấn một số lãnh đạo, chuyên gia, nhà báo gắn bó với công tác dân vận để tìm hiểu quan điểm của họ vai trò của...

 • 02050004264.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tăng, Xuân Dẫn;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2015)

 • Trình bày khái quát về văn hóa Đại Việt và Phật giáo thời Lý Trần, các Thiền sư tiêu biểu thời Lý -Trần. Thứ hai, luận án phân tích vai trò của các Thiền sư trong xây dựng, phát triển văn hóa Đại Việt thời Lý -Trần. Thứ ba, luận án phân tích ý nghĩa từ sự nghiên cứu vai trò của cácThiền sư thời Lý -Trần đối với các lĩnh vực: chính trị-xã hội,tư tưởng tôn giáo và đạo đức, văn học và nghệ thuật Việt Nam hiện nay.

 • 00050007063.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thị Ngọc Mai;  Advisor: Lê, Thị Châu (2015)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận về các loại chủ nợ và vai trò của nó trong suốt quá trình giải quyết phá sản theo pháp luật phá sản Việt Nam, đồng thời luận văn cũng phân tích những bất cập; hạn chế của pháp luật phá sản gây khó khăn cho các chủ nợ trong việc phát huy vai trò của mình trên thực tế; từ đó đưa ra cái nhìn bao quát và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của chủ nợ, góp phần hoàn thiện LPS. Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015

 • 02050004249.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Hòa;  Advisor: Nguyễn, Thị Như Trang (2016)

 • CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: Khái niệm công cụ của đề tài; Lý thuyết áp dụng; Khái quát về địa bàn nghiên cứu. KHUYNH HƯỚNG LỆCH CHUẨN CỦA VỊ THÀNH NIÊN TẠI HÀ NỘI: Thái độ của vị thành niên với một số lệch chuẩn; Hành vi lệch chuẩn của vị thành niên. ẢNH HƯỞNG CỦA GIA ĐÌNH VỚI KHUYNH HƯỚNG LỆCH CHUẨN CỦA VỊ THÀNH NIÊN: Vai trò của gắn kết gia đình với khuynh hướng lệch chuẩn của vị thành niên; Vai trò của kỷ luật gia đình với khuynh hướng lệch chuẩn ca vị thành niên.

 • 136(1971-1)_p23-36.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Quang Toàn (1971)

 • Làng xã chiến đấu trong cuộc chiến tranh nhân nhân ở miền Nam có vị trí chiến lược quan trọng. Nó là cơ sở của chiến tranh nhân dân ở nông thôn và rừng núi, là pháo đài vững chắc trận địa tiến công mạnh mẽ của nông dân miền Nam. Làng xã chiến đấu hình thành một mạng lưới đánh địch quyết liệt rộng khắp...

 • 1910-1-3714-1-10-20161103.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Bính (2009)

 • Khủng bố quốc tế đã trở thành hiểm họa toàn cầu. Thông qua các sự kiện đã diễn ra trên thế giới và các văn kiện về khủng bố của Liên Hợp Quốc, tác giả muốn đề cập đến vai trò của Liên Hợp Quốc trong “Thế chiến thứ 3” này.

 • 00050007059.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Thọ;  Advisor: Nguyễn, Lan Nguyên (2015)

 • Luận văn phân tích làm rõ những vấn đề lý luận chung về TTTMQT, sơ lược về pháp luật Trọng tài của một số nước và tổ chức Trọng tài của một số khu vực trên thế giới về TTTMQT và vai trò của Tòa án đối với hoạt động tố tụng của TTTMQT, qua đó đánh giá thực tiễn vai trò của Tòa án trong tố tụng TTTMQT theo quy định của pháp luật Trọng tài Việt Nam tại các giai đoạn tố tụng Trọng tài như: (i) giai đoạn tiền tố tụng Trọng tài; (ii) giai đoạn tố tụng Trọng tài; (iii) giai đoạn tố tụng Trọng tài kết thúc.

 • The role of the commune-level political system in building new rural areas.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tiến Toàn (2018)

 • Bài viết phân tích các vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Bao gồm các vai trò: 1) nắm bắt chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp luật xây dựng nông thôn mới; 2) tuyến truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới; 3) lãnh đạo lập kế hoạch chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; 4) tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới; 5) kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới; 6) huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới; 7) đề xuất, kiến nghị lên các cơ quan và cấp có thẩm quyền

 • KY_05523.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Phương Hòa (2013)

 • Tam giác phát triển có vị trí chiến lược đổi với cả ba nước về chính trị, kinh tế, xã hội và môi trường sinh thái. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để ba nước mở rộng giao lưu liên kết phát triển kinh tế - xã hội. Nếu so với Việt Nam, nguồn nhân lực các tỉnh thuộc khu vực Tam giác phát triển của Lào và Campuchia đều yếu và thiếu, tỷ lệ lao động được đào tạo rất thấp, kể cả lực lượng lao động làm công tác quản lý.

 • 1277-1-2494-1-10-20160606.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lã, Khánh Tùng (2013)

 • Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc, cùng với bản Hiến pháp sửa đổi năm 1987, ra đời như một kết quả của phong trào vận động dân chủ diễn ra trong suốt thập niên 80 của thế kỷ XX. Đến lượt nó, Tòa án Hiến pháp đã đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy và củng cố nền dân chủ thông qua các phán quyết của mình, mà rõ nét nhất là trong các bản án liên quan đến ba lĩnh vực: bảo vệ các quyền tự do cá nhân, bảo đảm các nguyên tắc bầu cử dân chủ và bảo đảm nguyên tắc phân chia quyền lực.