Browsing by Subject Vai trò báo chí

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L2_00351.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Mai Anh (2002)

 • Nêu vị trí vai trò của các tổ chức tín dụng và định hướng phát triển ở Việt Nam, đồng thời khái quát một số đặc điểm của báo chí viết về lĩnh vực tài chính-ngân hàng, tập trung vào giai đoạn 1998-2000. Từ đó đưa ra những nhận xét về các mặt đã làm được, chưa làm được và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thông tin về hoạt động của các tổ chức tín dụng trên báo chí

 • V_L2_00351.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Mai Anh (2002)

 • Nêu vị trí vai trò của các tổ chức tín dụng và định hướng phát triển ở Việt Nam, đồng thời khái quát một số đặc điểm của báo chí viết về lĩnh vực tài chính-ngân hàng, tập trung vào giai đoạn 1998-2000. Từ đó đưa ra những nhận xét về các mặt đã làm được, chưa làm được và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thông tin về hoạt động của các tổ chức tín dụng trên báo chí.

Browsing by Subject Vai trò báo chí

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L2_00351.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Mai Anh (2002)

 • Nêu vị trí vai trò của các tổ chức tín dụng và định hướng phát triển ở Việt Nam, đồng thời khái quát một số đặc điểm của báo chí viết về lĩnh vực tài chính-ngân hàng, tập trung vào giai đoạn 1998-2000. Từ đó đưa ra những nhận xét về các mặt đã làm được, chưa làm được và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thông tin về hoạt động của các tổ chức tín dụng trên báo chí

 • V_L2_00351.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Mai Anh (2002)

 • Nêu vị trí vai trò của các tổ chức tín dụng và định hướng phát triển ở Việt Nam, đồng thời khái quát một số đặc điểm của báo chí viết về lĩnh vực tài chính-ngân hàng, tập trung vào giai đoạn 1998-2000. Từ đó đưa ra những nhận xét về các mặt đã làm được, chưa làm được và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thông tin về hoạt động của các tổ chức tín dụng trên báo chí.